`Overleg Vijfde Nota rommelig'

Het zogenoemde groene polderoverleg over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van minister Pronk (Milieu) moet drastisch veranderen. De drie werkgeversorganisaties – MKB Nederland, LTO Nederland en VNO-NCW – zullen daarover een dezer dagen een brief schrijven aan het kabinet.

De drie organisaties vinden het overleg over de Vijfde Nota ,,rommelig''. Er praten volgens hen te veel partijen mee, ook partijen waarvan ,,niet duidelijk is waar zij voor staan'' en die ,,gebrek aan draagvlak hebben in de samenleving.'' VNO-NCW keerde om die reden het overleg over de Vijfde Nota enige maanden geleden de rug toe, MKB (midden- en kleinbedrijf) en LTO (land- en tuinbouw) willen vooralsnog niet zo ver gaan. Zij proberen VNO-NCW nu er toe te bewegen weer om de tafel te komen, op voorwaarde dat Pronk iets doet aan de ,,rommeligheid'' van de besprekingen.

Een woordvoerder van Pronk laat weten dat ,,de minister de brief met vertrouwen tegemoet ziet''. Pronk staat positief tegenover een wijziging van de opzet van de gesprekken, ,,maar wil uitdrukkelijk geen bilaterale gesprekken gaan voeren''. Dat druist in tegen de opzet van de discussies over de Vijfde Nota.

Pronk heeft de afgelopen maanden tientallen organisaties en duizenden mensen gesproken over de Nota, die in november dit jaar zijn definitieve beslag moet krijgen. In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening komt te staan hoe Nederland in de toekomst de schaarse ruimte het best kan verdelen.

Eerder deze week meldde deze krant ten onrechte dat MKB Nederland uit het groene polderoverleg dreigde te stappen. Hoewel het MKB, net als LTO en VNO-NCW, ontevreden was over de gang van zaken rond de Vijfde Nota, wil de organisatie juist graag blijven meepraten.

Voorzitter De Boer van MKB Nederland: ,,Het gesprek van afgelopen woensdag verliep al veel orderlijker dan de keren daarvoor. We hebben een aantal punten goed onder de aandacht van de minister kunnen brengen.'' De Boer noemt onder meer het opnemen van de ruimtelijke claims die het MKB in de toekomst nodig denkt te hebben, het beheer en gebruik van watergebieden en het extra geld dat nodig is voor de revitalisering van de steden.