Ook Parijs verlaagt nu belastingen

Frankrijk verlaagt, na Nederland, België, Spanje en Duitsland, de belastingdruk fors. De directe en indirecte belastingen dalen de komende drie jaar met in totaal 120 miljard franc (zo'n 40 miljard gulden) omlaag.

Minister van Financiën Laurent Fabius zei gisteren op een persconferentie dat dit nieuwe beleid wordt gerechtvaardigd door de krachtige groei van de Franse economie en de noodzaak om met de belastingheffing in de pas te blijven lopen met andere landen in de eurozone. De gemiddelde belastingdruk beloopt in Frankrijk nu 45,6 procent. De Franse concurrentiepositie zou in Europa verslechteren als die druk niet wordt verlaagd. ,,De verlagingen zijn mogelijk door de economische groei'', aldus Fabius, ,,en ze zullen verdere groei stimuleren''.

De minister hechtte aan het grote belastingpakket en passant een pakketje maatregelen om de woede onder vissers, taxi- en vrachtwagenchauffeurs over de opgelopen brandstofprijzen te temperen. De minister reserveert daarvoor 2,3 miljard gulden. Daarvan gaat de helft naar verlaging van brandstofaccijns en de andere helft naar bevriezing van een voorgenomen verhoging van de dieselprijs. De energiebedrijven zullen voor die laatste rekening moeten opdraaien. De acties van boze vissers en chauffeurs zijn inmiddels beëindigd. Daarnaast wordt voor automobilisten de wegenbelasting geschrapt, waardoor de staat jaarlijks 4 miljard gulden derft.

De globale belastingvoorstellen van Fabius houden onder meer in dat de inkomstenbelastingen over drie jaar met 14,3 miljard gulden omlaag gaan. Daarvan zullen alle inkomenstrekkers profiteren, maar de laagste inkomens het meest, aldus Fabius. De ingreep zal ertoe leiden dat in 2003 90 procent van de belastingbetalers 10 procent minder gaat betalen. Het toptarief van 54 procent voor mensen die meer dan 100.000 gulden per jaar verdienen zal teruglopen naar 52,5 procent. Het belastingpakket voorziet verder in verbetering van de sociale uitkeringen voor de laagstbetaalden met ruim 8 miljard gulden.

In de voorstellen van Fabius gaat de vennootschapsbelasting gefaseerd omlaag van 36,7 procent nu naar 33,3 procent in 2003. In dat kader vervalt een extra belasting van 10 procent om een financieel gat in de sociale verzekeringen te dichten. Economen uit de particuliere sector noemen deze lastenverlichting voor de Franse bedrijven onvoldoende.

Het Franse midden- en kleinbedrijf kan zich verheugen op een extra tegemoetkoming. Het kan bij een maximale nettowinst van ruim 80.000 gulden per jaar rekenen op een verlaging van de venootschapsbelasting tot 25 procent in 2001 en 15 procent in 2002.

Het kabinet-Jospin bereikte pas pas afgelopen woensdag een akkoord over de belastingherziening en publiceerde dat gisteren kort voor de bekendmaking van de hele begroting voor 2001.

Waarnemers denken dat de regering daarmee de negatieve publiciteit na het recente aftreden van minister van Binnenlandse Zaken Chevènement wilde neutraliseren en tegelijk het verzet tegen de gestegen olieprijzen wilde wegnemen.