Lust & Gratie aan zijden draad

``We verkeren nu in een soort niemandsland,'' zegt Truusje van de Kamp, ``maar online-hoofdredacteur word ik in ieder geval niet. Ik vind online saai.'' Van de Kamp is hoofdredacteur van Lust & Gratie, een driemaandelijks literair vrouwentijdschrift dat sinds 1997 wordt uitgegeven door Vassallucci. Afgelopen juni werd bekend dat Vassallucci het blad wilde afstoten wegens tegenvallende verkoopresultaten, en de `leuke delen' ervan, in de woorden van commerciëel directeur Lex Spaans, wilde overhevelen naar nulnul, Vassallucci's nieuwe blad op internet, dat vandaag online gaat.

Truusje van de Kamp las het nieuws tot haar verbazing in de krant, maar hoorde verder niets. Tot vorige week dinsdag: toen werd haar officiëel meegedeeld dat Vassallucci de samenwerking stopzet, onafhankelijk van de uitspraak van het Literair Produktie- en Vertalingenfonds, dat deze maand meldt of Lust & Gratie nog voor subsidie in aanmerking komt. Sinds de overname vulde Vassallucci voor Lust & Gratie jaarlijks een tekort van 10.000 gulden aan.

Van de Kamp: ``Vassallucci wil het jong, hip en anders geloof ik, maar zo'n online-tijdschrift is gewoon een verkooptruc. Als je auteurs niet kunt uitbetalen en niets over de rechten van het werk kunt vastleggen, zoals op internet vooralsnog het geval is, gaat volgens mij de waarborg van de kwaliteit verloren.'' Van de Kamp laat het online-avontuur dus aan zich voorbijgaan. Wat de overige redactieleden ervan vinden weet ze nog niet: ``Sommigen van hen zijn wel erg met nieuwe media bezig. De beslissing valt op de redactievergadering van 13 september. Misschien gaan we gewoon verder, misschien heffen we onszelf met een feestelijke knal op.'' De voorbereidingen voor het herfstnummer van Lust & Gratie, dat in november zou moeten verschijnen, liggen voorlopig bij Van de Kamp `in de la'.

Zondagavond 27 augustus werd in een uitverkocht Perdu in Amsterdam nog wel de nieuwe zomeraflevering gepresenteerd. Voor het nummer, dat Sister Morphine gedoopt werd, traden schrijfsters en beeldend kunstenaars Marieke Barnas en Pam Emmerik als gastredacteuren op. Het was de eerste actie van Emmerik en Barnas als duo `literaire flexwerkers'. Ze zijn van plan hun diensten aan verschillende tijdschriften aan te bieden, en wat ze op die manier hebben gepubliceerd vormt hun eigen, nieuwe tijdschrift, KOMMA. ``De methode is overgenomen uit de beeldende kunst,'' licht Emmerik toe. ``KOMMA is geen echt tijdschrift, maar bestaat uit de optelsom van onze bijdragen. We wilden graag samen met anderen iets moois maken. Eigenlijk zouden we een bandje willen beginnen, maar we bespelen geen van beiden een instrument.''

    • Sandra Heerma van Voss