Kamer wil geen dwang bij lokale rekenkamer

De rijksoverheid mag provincies en gemeenten niet dwingen rekenkamers in te stellen. Het ,,regelen van hun huishouden is uit hoofde van de Grondwet aan de gemeente en de provincie overgelaten.''

Dat stellen de fracties van PvdA en VVD, samen goed voor een meerderheid van 83 zetels in de Kamer. Zij dienden gisteren een motie van die strekking in tijdens het debat over de Wet financiering decentrale overheden. Die wet geeft nieuwe bepalingen voor het financieringsbeleid van `openbare lichamen', zoals provincies, waterschappen en gemeenten.

Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) wil gemeenten en provincies wel dwingen om te komen tot controlerende rekenkamers. Eén van de aanleidingen daartoe is de Ceteco-affaire, die vorig jaar naar buiten kwam. Toen bleek dat de provincie Zuid-Holland op grote schaal aan het risicovol bankieren was geslagen. Ook de Commissie-Elzinga, die het kabinet begin dit jaar adviseerde zou gemeenten en provincies die verplichting willen opleggen.

Volgens met name de woordvoerders Noorman-Den Uyl (PvdA) en Luchtenveld (VVD) staat de Grondwet het dwingend voorschrijven van gemeentelijke en provinciale rekenkamers eenvoudig niet toe. Minister De Vries was bepaald niet ingenomen met de Kameruitspraak waar PvdA en VVD om vragen. Hij noemde het `onelegant' om het kabinet in deze fase met zo'n uitspraak te confronteren, terwijl het nog een wetsvoorstel voor een rekenkamer op lokaal niveau moet indienen. Van een mogelijke strijdigheid met de Grondwet is volgens hem bovendien helemaal geen sprake.

Afgezien van de twee regeringsfracties werd de bewindsman in die opvatting gesteund door de andere fracties. Van der Hoeven (CDA) wees er op dat het rijk de komst van rekenkamers alleen maar formeel wil vastleggen en dat het verder aan provincies en gemeenten is hoe zij dat verder regelen.