Het ware hart

De bespreking door Bram de Klerck van het boek van Pierre Vinken,The Shape of the Heart (Boeken 18.8.00), eindigt met de constatering dat deze studie geen verklaring geeft voor de anatomisch correcte weergave van het hart in Jan Saenredams prent `De grot van Plato' uit 1604.

De wijze van weergeven van het hart op deze prent zou in tegenspraak zijn met de in het eerste deel van Vinkens studie geschetste ontwikkeling van de uitbeelding van het hart.

Dat ging in de loop van de veertiende eeuw lijken op het `Valentijnshart' en werd in de vijftiende en zestiende eeuw uitgebeeld als een `gestandaardiseerd pictogram'.

Het aardige van het tweede gedeelte van de studie is nu juist dat wordt uitgelegd dat `De grot van Plato' een anatomisch correcte hartvorm heeft, en dat hiervoor destijds advies werd ingewonnen bij de Leidse hoogleraar in de anatomie, Pieter Paaw, een leerling van Andreas Vesalius.

Voor hem had de vorm van het hart, ongeveer 300 jaar na de verwarring over het hart in Bologna (het toenmalige centrum van de medische wetenschap), geen geheimen meer.