Euro ondanks rentestap ECB naar dieptepunt

De koers van de euro is gisteravond in New York naar een nieuw dieptepunt gedreven, ondanks een renteverhoging gistermiddag door de Europese Centrale Bank (ECB).

De euro kwam terecht op 0,8838 dollar per euro, vlak onder het eerdere dieptepunt van 0,8845 dat stamde uit mei dit jaar. De koers van de munt kalfde af nadat de ECB het voornaamste rentetarief, de basis-herfinancieringsrente, opschroefde van 4,25 procent naar 4,5 procent. In de loop van de week was de verwachting gegroeid dat er een renteverhoging van een half procent zou worden doorgevoerd, tot 4,75 procent.

Waarom de eurokoers negatief reageerde, was vanmorgen niet eenduidig vast te stellen. Een kamp van analisten stelde dat een forsere rentestap de euro had kunnen ondersteunen. Anderen hadden juist liever geen renteverhoging gezien, omdat een hogere rente de economische groei in de euro-landen kan remmen, hetgeen ten koste kan gaan van de eurokoers.

De ECB nam de beslissing gisteren op de eerste bijeenkomst na het zomerreces. Omdat na afloop geen persconferentie werd gehouden, ontbrak een mondelinge toelichting van ECB-president Duisenberg op het besluit. In een schriftelijke toelichting noemde de ECB de economische vooruitzichten voor de euro-landen ,,veelbelovend'', maar stelde dat om de voorwaarden gunstig te houden prijsstabiliteit op de middellange termijn noodzakelijk is. De groei van de geldhoeveelheid, die nu op jaarbasis gemiddeld 5,3 procent bedraagt in de laatste drie maanden, bevindt zich boven de referentiewaarde van 4,5 procent die de ECB graag zou zien. De groei van de kredietverlening met 10 procent toont volgens de ECB dat de liquiditeitssituatie in de euro-landen gunstig is. Bij een voortgaande krachtige economische groei zouden die ruime liquiditeitsverhoudingen een risico voor de prijsstabiliteit zijn. De inflatie in de euro-landen bedroeg de laatste twee maanden 2,4 procent, en dat is boven het maximum van 2 procent dat de ECB nastreeft.

De depositorente, het bodemtarief op de geldmarkt, gaat omhoog van 3,25 procent naar 3,5 procent. De marginale beleningsrente, het toptatrief, gaat omhoog van 5,25 procent naar 5,5 procent. De euro bleef vanmorgen, met koersen vlak onder 0,89 dollar, zwak.

SCENARIO: pagina 13