D66 wil 1 miljard extra aan uitgaven

D66 wil de extra uitgaven die het kabinet volgend jaar biedt, 6,9 miljard gulden, met nog één miljard verhogen. Vice-fractieleider Bakker van D66 kondigt dit vandaag aan in een gesprek met NRC Handelsblad.

De kleinste coalitiefractie wil de extra uitgave van 1 miljard financieren uit meevallende belastinginkomsten, wat regelrecht indruist tegen het begrotingsbeleid van minister Zalm (VVD, Financiën).

Coalitiepartner PvdA en oppositiefractie CDA vinden het nog te vroeg om het pleidooi van D66 te steunen, maar vergelijkbare wensen leven ook binnen deze fracties. De VVD kan hierdoor in een isolement raken bij het verdedigen van de begrotingsregels van minister Zalm, die de liberalen onverkort wensen na te leven.

D66 wil dat het kabinet volgend jaar niet één maar twee miljard uittrekt voor een extra salarisverhoging en voor betere secundaire arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector. De kleinste coalitiefractie wil hiertoe volgend jaar de staatsschuld met een miljard minder verlagen dan de 22 miljard die het kabinet heeft opgenomen in de Rijksbegroting 2001, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Deze versnelde reductie van de schuld komt volledig voort uit de hogere opbrengst van belastingen en premies die het kabinet volgend jaar verwacht.

De wens van D66 sluit aan bij een CDA-voorstel van afgelopen juni om in 2001 de belastingmeevallers voor 75 procent te besteden aan schuldaflossing en voor de resterende 25 procent een afweging te maken tussen nieuwe uitgaven, lastenverlichting en schuldreductie.

Financieel specialist van het CDA Balkenende zegt de steun van zijn fractie te laten afhangen van ,,concrete voorstellen waarmee D66 eerst maar eens moet komen''. De CDA'er noemt het ,,een zeer pikante politieke situatie'' wanneer D66 bij de algemene beschouwingen, in de dagen na Prinsjesdag, in de Kamer komt met een voorstel om een miljard extra belastinginkomsten om te zetten in nieuwe uitgaven. De strikte scheiding van inkomsten en uitgaven geldt als een cruciaal onderdeel van de zogenoemde Zalmnorm.

Financieel woordvoerder Crone van de PvdA-fractie meent dat D66 ,,te vroeg met een bedrag komt'' en ,,de financiële dekking onnodig moeilijk maakt''. Crone sluit niet uit dat de PvdA in september een hoger bedrag dan één miljard verlangt om extra te investeren in de collectieve sector en dat dit ,,wel valt in te passen in de Zalmnorm''.

VVD-woordvoerder Van Beek zegt ,,heel stellig nee'' tegen het D66-voorstel om belastingmeevallers te bestemmen voor nieuwe uitgaven in plaats van voor het verminderen van de schuld.

ZALMNORM pagina 2