Bouterse wil praten over rol bij Decembermoorden

De Surinaamse ex-legerleider Bouterse zegt ervoor ,,open te staan'' om mee te werken aan een strafrechtelijk onderzoek naar zijn rol bij de `Decembermoorden'. Dat hebben zijn raadslieden, onder wie de Nederlandse advocaat A. Moszkowicz, gisteren op een persconferentie in Suriname gezegd.

Eerder had Bouterse, die sinds kort als parlementariër in de oppositie zit, zelf al aangegeven dat hij een onderzoek naar de Decembermoorden zou toejuichen.

Op 8 december 1982 werden vijftien vooraanstaande critici van het toenmalige bewind standrechtelijk geëxecuteerd. Bouterse heeft publiekelijk toegegeven dat hij verantwoordelijk was. Volgens hem handelde het leger in een noodsituatie, omdat de vijftien een staatsgreep zouden hebben beraamd. Met een juridische procedure in Suriname zelf wordt een eventuele vervolging in Nederland minder kansrijk. Kringen rond Bouterse stellen dat de ex-legerleider zich vooral daarom nu toeschietelijk toont voor een Surinaams onderzoek. De situatie vertoont overeenkomsten met het grote drugsproces tegen hem. Bouterse speculeerde destijds ook op een berechting in Suriname, waardoor een veroordeling in Nederland onmogelijk zou worden, omdat een verdachte niet twee keer voor hetzelfde delict kan worden vervolgd.

In Amsterdam loopt momenteel een procedure bij het gerechtshof, aangespannen door een aantal nabestaanden. Zij willen dat Bouterse hier wordt vervolgd. Eerder noemde het hof een dergelijke rechtsgang in principe ,,opportuun'', omdat het hof het niet waarschijnlijk achtte dat de Decembermoorden op afzienbare termijn in Suriname zelf zouden worden onderzocht. Dit arrest werd tijdens de vorige regering-Wijdenbosch gewezen.

Het is onduidelijk wat het formele standpunt van de nieuwe Surinaamse regering over de Decembermoorden is. Hoewel vertegenwoordigers hebben gezegd dat de kwestie zou moeten worden onderzocht, zijn er nog geen concrete stappen ondernomen. De nieuwe minister van justitie, S. Gilds, speculeerde onlangs op een rechtsgang in Nederland toen hij zei dat hij het Nederlandse openbaar ministerie (OM) zou toestaan Bouterse in Suriname te horen over de Decembermoorden. De kwestie ligt nog steeds uiterst gevoelig in Suriname. Een onderzoek zal naar verwachting veel emotie teweegbrengen en kan niet alleen de rol van Bouterse maar ook de betrokkenheid van andere militairen en politici blootleggen. Het OM in Paramaribo heeft de zaak nooit onderzocht. Daartegen loopt momenteel een beklagprocedure bij het Hof van Justitie, aangespannen door een aantal organisaties. De uitspraak van dit rechtscollege, dat het openbaar ministerie alsnog kan opdragen de moorden te onderzoeken, wordt voor het eind van dit jaar verwacht. Het Amsterdamse gerechtshof buigt zich binnenkort opnieuw over Bouterse.

dossier bouterse

www.nrc.nl