Zorgen Japan over onbegrip in China

De Japanse minister van Buitenlandse Zaken, Yohei Kono, heeft gisteren op bezoek in Peking in ongekend directe bewoordingen gewaarschuwd voor de verslechtering van de betrekkingen tussen Japan en China omdat beide landen onvoldoende begrip zouden hebben voor elkaar. Volgens Kono wekken de Chinese staatsmedia ten onrechte de indruk dat in Japan een heropleving plaatsheeft van het militarisme uit de Tweede Wereldoorlog. Hij noemde het tevens ,,verbijsterend'' dat weinigen in China bekend zijn met de pakweg 680 miljoen gulden die Japan jaarlijks aan China schenkt in de vorm van economische hulp.

Minister Kono deed zijn uitspraken ten overstaan van het wetenschappelijk personeel van de Centrale Partijschool in Peking. ,,De realiteit wil dat telkens wanneer er kwesties opspelen tussen China en Japan, onkunde over elkaar op de achtergrond meespeelt.'' Volgens Kono, die vooral sprak over de misverstanden die er volgens hem in China bestaan, is het verspreiden van onjuiste of gebrekkige informatie de bron van veel argwaan. ,,Veel Chinese kranten hebben hun zorg uitgesproken over de `militaire expansie' van Japan. Maar een ieder die Japan daadwerkelijk heeft bezocht, weet dat het Japanse volk zelf ook het slachtoffer is geweest van het militarisme.'' Om die reden, aldus Kono, is een opleving in Japan van het militarisme uitgesloten.

Onder de Chinese bevolking bestaat een groot wantrouwen jegens Japan. Dat wantrouwen wordt behalve door concrete herinneringen aan de Japanse oorlogsactiviteiten in China tevens gevoed en in stand gehouden door het Chinese propaganda-apparaat. Ondanks de formele verontschuldigingen die Japan in het verleden tegenover China heeft gemaakt, schrijven de Chinese media met regelmaat dat Japan zijn oorlogsverleden ontkent. Kono hechtte eraan te zeggen dat diegenen in Japan die de Japanse agressie tegenover China hebben ontkend, slechts ,,een kleine minderheid'' vormen.

Volgens minister Kono geeft China eerder aanleiding tot zorgen. De groeidende militaire uitgaven in China, de uitbereiding van het Chinese wapenarsenaal en schendingen van de territoriale wateren rond Japan zouden het Japanse vertrouwen in China's goede bedoelingen niet hebben verstrekt, zo somde Kono op. Dat is de reden, aldus de Japanse minister, waarom een lening aan China van 17,2 miljard yen dit jaar is vertraagd.