WNF: broeikasgas bedreigt eenderde habitat plant en dier

Als gevolg van het broeikaseffect zal eenderde van de natuurlijke omgeving voor planten en dieren op de wereld drastisch veranderen. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds (WNF) in een gisteren gepubliceerd rapport.

Vooral de meest noordelijke gebieden van de aarde – in Canada, Rusland en Scandinavië – zullen volgens het rapport worden aangetast door de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Hier zou zeventig procent van de natuurlijke omgeving van planten en dieren verloren kunnen gaan. Andere streken die ernstig bedreigd worden liggen volgens het WNF in Kirgizië, Litouwen, Uruguay en Mongolië.

Volgens het rapport worden nu al een groot aantal dieren bedreigd als gevolg van de stijgende temperatuur. ,,Veel dieren en planten zullen niet in staat zijn om zich snel genoeg te verplaatsen naar gebieden die de juiste omstandigheden hebben'', aldus de rapporteurs. ,,Sommige planten zouden zich tien keer sneller moeten verplaatsen dan tijdens de laatste ijstijd.'' Volgens het WNF lopen vooral zeldzame soorten en soorten op geïsoleerde plaatsen een groot risico om te verdwijnen.

Critici hebben twijfels over de juistheid van de conclusies. Wetenschappers verschillen van mening over de mate waarin een natuurlijke ontwikkeling een rol speelt bij temperatuurstijging. Ook bestaat onenigheid over de schade die temperatuursverhoging voor het milieu zal hebben.

Het WNF erkent dat veel van de cijfers in het rapport eerder indicaties geven van een mogelijke ontwikkeling dan van een werkelijke voorspelling. Vooral over de mogelijkheid van planten en dieren om zich aan te passen aan veranderende klimatologische omstandigheden bestaat volgens het WNF weinig zekerheid.

Daar staat volgens de organisatie tegenover dat uitgegaan is van een gematigde toename van de hoeveelheid broeikasgassen. In werkelijkheid zou de uitstoot wel eens drie keer hoger kunnen liggen. Dan zal de gemiddelde temperatuur op aarde sneller stijgen en zullen de gevolgen voor planten en dieren dus veel groter worden. Het rapport is volgens het WNF bedoeld als een aansporing aan politici om concrete afspraken te maken over reductie van broeikasgassen. In november vergaderen politici van over de hele wereld in Den Haag over de uitvoering van het akkoord van Kyoto, over terugdringing van het broeikaseffect.