Winstgroei Insinger

Voor het bankbedrijf Insinger de Beaufort is de eerste helft van dit jaar goed verlopen. Het bedrijfsresultaat nam toe met 52 procent in vergelijking met de eerste zes maanden van vorig jaar tot 14,3 miljoen dollar (33 miljoen gulden). De winst na belastingen en afschrijving van goodwill steeg met 9 procent tot 6 miljoen dollar. Overnames leverden een substantieel bijdrage aan het resultaat. Het beheerd vermogen nam met 45 procent toe tot 4,5 miljard dollar. Directievoorzitter J. Kantor rekent erop dat Insinger de groei ook in het tweede halfjaar kan vasthouden.