Wettelijk klachtrecht werknemers

Werknemers die worden gepest of om andere redenen ontevreden zijn op hun werk, moeten daarover een klacht kunnen indienen bij hun werkgever en kunnen rekenen op een serieuze behandeling van die klacht. Dat vinden de PvdA, D66 en GroenLinks. De drie partijen presenteerden gisteren een initiatiefwetsvoorstel waarin het klachtrecht voor werknemers wettelijk wordt geregeld.

Volgens PvdA-Kamerlid Bussemaker is er behoefte aan een klachtenregeling omdat ruim eenderde van de werknemers in Nederland op het werk te maken heeft met agressie en geweld. Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen het slachtoffer zijn van pesterijen op de werkvloer. Verder heeft een op de tien werknemers last van seksuele intimidatie. Een klachtrecht maakt dergelijke problemen in een bedrijf bespreekbaar, menen de partijen. Werknemers zullen zich dan minder snel ziek melden als gevolg van een arbeidsconflict. Bovendien hoeven problemen in een bedrijf niet meer zo vaak voor de rechter te worden uitgevochten.