Uitzendsector bereikt CAO

Werkgevers en vakbonden in de uitzendsector hebben gisteren een akoord gesloten voor een nieuwe CAO. Door een woord in de concepttekst te schrappen konden ze een hoogopgelopen ruzie beslechten.

De 800.000 uitzendkrachten gaan er per 18 september 3,9 procent op vooruit. Daarnaast stijgen de salarissen doordat de loonschalen worden verhoogd.

,,We hebben lelijke dingen gezegd tegen en over elkaar, maar nu staat er champagne'', aldus een opgeluchte A. van der Gaag, directeur van de werkgeversorganisatie ABU, gisteren na afloop van de besprekingen.

Krap een week geleden stonden de bonden en de werkgevers nog als kemphanen tegenover elkaar. Geheel onverwacht was het al maanden slepende overleg stukgelopen. `Verbijsterd' was de ABU, `overrompeld' FNV Bondgenoten. Het conflict draaide om het woordje `relevant'. De ABU wilde mensen zonder relevante werkervaring maximaal 1,5 jaar lang het wettelijke minimumloon betalen. De bonden vreesden dat werkgevers de term relevant zouden gebruiken om uitzendkrachten massaal in de laagste loonschaal te plaatsen.

Na een paar dagen achter de schermen praten en masseren ligt er nu een akkoord. Zonder het gewraakte woordje relevant. ,,Alleen muizen gaan nu nog door de muizenval en niet meer olifanten'', zegt bestuurder H. Westerhof van FNV Bondgenoten.

Schoolverlaters of probleemgroepen op de arbeidsmarkt zoals arbeidsongeschikten kunnen als uitzendkracht een jaar worden betaald op het minimumniveau. De kans is groot dat ze in de praktijk meer gaan verdienen. De vraag naar personeel is zo groot dat uitzendbureaus er alles aan doen mensen aan zich te binden.

Werkgeversonderhandelaar S. de Leeuw kan zich dan ook voorstellen dat over een paar jaar niemand meer begrijpt waarom de onderhandelingen over de minimumloonpassage zo hoog opliepen. ,,Als het economisch minder gaat, dan moet het juist voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt goed geregeld zijn. Daarom is het belangrijk dergelijke bepalingen op te nemen in een CAO die jaren mee moet gaan.''

De bonden maken zich, met FNV'er Westerhof voorop, alweer op voor de volgende CAO-onderhandelingen. ,,Hoe tevreden we nu ook zijn, het kan altijd nog beter'', aldus Westerhof. Hij ziet de net afgesloten CAO als een kanshebber om volgende week de FNV-wedstrijd van de best afgesloten CAO van dit jaar te winnen.