Schuld van Cuba kleiner

De buitenlandse schuld van Cuba is in 1999 gedaald tot 11,078 miljard dollar (27,36 miljard gulden), iets lager dat de 11,209 miljard dollar het jaar ervoor. Dit heeft Centrale Bank van Cuba meegedeeld in zijn jaarverslag over 1999. De schulden aan de voormalige Sovjet-Unie zijn hierin niet meegeteld. De daling van de schuld in dollars is vooral te danken aan de daling van de belangrijkste munten, waarin de leningen van Cuba zijn uitgegeven. Andere factoren zijn enkele afbetalingen die zijn gedaan en gewijzigde boekhoudmethoden.