`Overheid moet meebetalen aan schoolboeken'

De Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB), de belangenorganisatie van boekverkopers en uitgevers, vindt dat de overheid gedeeltelijk de kosten van schoolboeken voor haar rekening moet nemen. De belangenorganisatie wil hierover binnenkort een rondetafelgesprek aangaan met ouders, politici, ambtenaren en scholen.

Sinds de invoering van de Tweede Fase in het voorgezet onderwijs zijn de kosten van schoolboeken fors gestegen. Er zijn meer boeken nodig, omdat het aantal vakken is uitgebreid en de lesmethoden zijn veranderd. In veel gevallen betalen ouders honderden guldens meer voor schoolboeken dan vroeger.

Ouderorganisaties verwijten de boekensector zijn zakken te vullen met de handel in dure boeken. De boekensector legt de schuld bij de overheid die de onderwijsvernieuwingen heeft doorgevoerd.

Volgens de nieuwe voorzitter van de boekenbelangenorganisatie KVB, oud-staatssecretaris Nuis van Cultuur, is het hoog tijd dat het 'zwartepieten' ophoudt. ,,Dat brengt geen oplossing.'' Hij vindt dat de rijksoverheid voor een deel voor de hogere prijs van schoolboeken moet opdraaien. Volgens hem kan dat best in deze tijd van hoogconjunctuur.

De ouders zouden een ander deel van de extra kosten moeten blijven betalen. Nuis meent dat het niet mogelijk is dat de boekensector een deel van de extra kosten voor zijn rekening neemt, bijvoorbeeld door verlaging van de prijs van de boeken. Hij denkt dat de winstmarges daarvoor te smal zijn.

Afschaffing van de vaste boekenprijs biedt volgens Nuis geen oplossing. Hij vindt de vaste prijs reëel en het biedt de boekverkopers weinig winst. Bovendien zou, bij afschaffing, monopolievorming dreigen van de grote en sterke boekhandels en uitgeverijen. Nuis vindt dat de individuele koper van boeken daarmee niet gediend is.

De deelnemers aan het rondetafelgesprek ontmoeten elkaar op 21 september in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.