Ordina ziet `business' in onderwijs

IT-bedrijf Ordina gaat eigen werknemers aan scholen aanbieden om het lerarentekort het hoofd te bieden. Ordina handelt uit eigenbelang, niet uit liefdadigheid.

Werknemers van het Utrechtse IT-bedrijf Ordina krijgen er dit jaar bijzondere werkzaamheden bij. Minimaal 25 van hen kunnen als onderdeel van hun werk gaan lesgeven op middelbare scholen.

Het is voor het eerst dat een groot bedrijf haar personeel aan scholen gaat uitlenen. Op deze manier wil het bedrijf helpen het nijpende lerarentekort, waarover de Tweede Kamer zich gisteren weer boog, te lijf te gaan. Tegelijkertijd ziet het ook grote voordelen voor zichzelf.

Directeur Tom Rodrigues van Ordina - zowel actief op de IT-markt als in de organisatieadvieswereld - windt er geen doekjes om: ,,Maatschappelijk ondernemen is big business''. Natuurlijk vindt Rodrigues - zelf oud-Onderwijsambtenaar - het prettig om scholen te kunnen helpen. Zijn werknemers hebben vaak een technische- of beta-opleiding gevolgd en dat zijn nu juist vakken waarvoor het tekort aan leraren het meest schrijnend is. ,,Maar het is niet enkel liefdadigheid.''

Maatschappelijk ondernemen wordt een trend, zegt Rodrigues. ,,Bedrijven gaan zich steeds vaker bezighouden met maatschappelijke vraagstukken om zo hun imago te verbeteren of te vestigen.'' Zo investeren bedrijven als Ahold, McDonalds en Randstad in achterstandswijken. ,,Het inzetten van werknemers als leraar op school past daar gezien het lerarentekort prima in. Wij spelen daarin graag een voortrekkersrol.''

Daarnaast wordt Ordina een aantrekkelijke werkgever, verwacht Rodrigues. ,,We doen omgelooflijk ons best om goede mensen te trekken én vast te houden, maar in de IT-sector is dat heel moeilijk. Het verloop is groot.'' Naast een goed salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden kan de mogelijkheid om af en toe les te geven een extra binding betekenen, verwacht hij. ,,Veel van onze mensen lijkt het geinig om zo af en toe voor de klas te staan. Niet fulltime, maar een dag per week, of een paar weken per jaar. Ze zien het als een prettige afwisseling en vinden het leuk om hun kennis over te dragen aan kinderen. Als we hen op deze manier aan ons bedrijf kunnen binden, verdienen we de kosten die we met dit project tijdelijk kwijt zijn, weer terug.''

Bovendien kunnen zijn eigen mensen er ook van leren, zegt Rodrigues. Presenteren en spreken voor een groep, bijvoorbeeld. Niet onbelangrijk in het bedrijfsleven. ,,Als werknemers het willen, kunnen ze ook een cursus presentatietechnieken volgen. Maar we gaan ze natuurlijk niet een halve lerarenopleiding laten volgen.''

De samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen wordt gecoördineerd door het Sectorbestuur voor de Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Ordina kwam zelf met het plan, maar Luus Veeken van SBO verwacht dat verschillende bedrijven dit voorbeeld zullen volgen. SBO heeft een pilotproject opgezet in Den Haag, Zoetermeer, Gouda en Utrecht. Twaalf scholen hebben zich aangemeld. De scholen betalen een kleine vergoeding aan het bedrijf. De bedoeling is dat de eerste Ordina-leraren komende maand voor de klas zullen staan.

Veeken geeft toe dat veel scholen het liefst gekwalificeerd personeel hebben en alleen uit nood met de Ordina-leraar in zee gaan. ,,Maar als ze moeten kiezen tussen dit of niets, is de keuze snel gemaakt.'' Rector H. Mulders van het Stevincollege in Den Haag dat mee gaat doen met de `pilot', is echter moe van de eindeloze discussies over kwalificaties. Volgens Mulders krijgen de nieuwbakken leraren veel begeleiding en ondersteuning. ,,Het is een gok. Maar het zijn ook vakmensen, daar heb ik geen twijfels over.''

Voordeel vindt Mulders dat mensen van buiten de dynamiek binnen het lerarenteam kunnen vergroten. ,,Ook de leerlingen kunnen er baat bij hebben. De meeste leraren zitten hun hele leven in het onderwijs. Deze mensen kunnen vertellen hoe het in het bedrijfsleven aan toe gaat.''

Rector J. Snijder van College Blaucapel in Utrecht is er niet op uit om de contacten met het bedrijfsleven aan te halen. Anderzijds heeft hij liever een goede ongekwalificeerde leraar dan een slechte gekwalificeerde.

    • Sheila Kamerman