Moedermacht 5

Dat werkende moeders meer rechten kregen om hun werk te kunnen combineren met de zorg voor het gezin en te herstellen van zwangerschap/bevalling is, gezien de situatie van het begin van de vorige eeuw, volkomen terecht. Helaas worden deze rechten door de huidige werkende moeders niet meer gewaardeerd, maar heel normaal gevonden.

Ook ik heb vele overuren moeten maken om het werk, waar mijn collega's (met kinderen) en ik verantwoordelijk voor waren, af te krijgen omdat zij vaak ziek, met verlof of te laat waren. Veel waardering heb ik hier niet voor gekregen. Ik had toch de tijd en geen gezin, ik werkte toch zo graag? Daarbij werd volledig voorbijgegaan aan het feit dat je als werkende moeder niet alleen rechten hebt, maar ook plichten.

Het is mijn bewuste keuze geweest dat ik stopte met werken toen ik zwanger werd. Die keuzevrijheid heeft iedereen.

Feit is dat veel werkende moeders geen keuzes kunnen maken. Wanneer de huidige werkende moeder in staat zou zijn duidelijk te weten waar zij voor staat, waar zij aan begint en wat haar verantwoordelijkheden zijn, dan zou zij niet alle tolerantie en collegialiteit van (kinderloze) collega's te hoeven misbruiken om naar ieders tevredenheid te functioneren. Dan zou zij weten waar haar grenzen liggen. Hoeveel regels en rechten er ook komen voor de werkende moeder, kinderen zijn levende wezens met onvoorspelbare bijkomstigheden. Om daar goed mee om te gaan moet je een netwerk creëren zodat je op je werk je plichten naar behoren kunt vervullen.

Nu ik moeder ben, moet ik vaak uitleggen waarom ik geen betaalde baan heb. Dat doe ik graag en in het vervolg zal ik het artikel over `moedermacht' daarbij aanwenden.

    • M.A. Courant