Moedermacht 4

In het artikel `Moedermacht gaat irriteren' suggereert de Groningse hoogleraar J.P. Holm dat artsen met verlof anderen voor het werk laten opdraaien en verplichtingen niet nakomen. Dit is vreemd. Het recht op zwangerschaps- en ouderschapsverlof is al jaren een bestaande verworvenheid. Hierbij zijn financiële voorzieningen getroffen voor vervanging. Dit lijkt echter niet te zijn doorgedrongen in het hoge noorden.

De hedendaagse arts is steeds vaker een vrouw (zeker binnen de gynaecologie) en wenst net als iedere andere Nederlander te kiezen voor wel of geen kinderen, met bijbehorende verloven.

Van de eerste en tot op heden enige vrouwelijk hoogleraar Verloskunde, opleider van de nieuwe generatie gynaecologen, verwachten wij een constructieve houding ten aanzien van maatschappelijke veranderingen. Bovengenoemde uitspraken zijn in haar functie dan ook ongewenst en ongepast.

    • Namens Arts-Assistenten Gynaecologie
    • M.J.A. Apperloo
    • M.J.M. Wortelboer
    • Cluster Groningen