Hulp of mariniers

NEDERLAND OVERWEEGT mariniers beschikbaar te stellen aan de Verenigde Naties voor een vredesmissie in het grensgebied van Eritrea en Ethiopië. Wat gaan ze daar doen? Misschien wel de ontwikkelingsprojecten die door Nederland gefinancierd worden, beschermen. Want Ethiopië en Eritrea staan beide op het lijstje van Nederlandse hulpfavorieten.

Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) heeft bij haar aantreden het aantal hulpontvangende landen drastisch teruggebracht. Alleen landen die aan criteria van behoorlijk bestuur en behoorlijk beleid voldoen, mogen van haar op Nederlandse ontwikkelingshulp rekenen. De lange lijst uit de erfenis van haar voorganger Pronk bracht Herfkens terug tot zeventien landen – plus nog wat politiek-correcte gevallen.

Van meet af aan toonde die lijst een zekere willekeur en vooral de persoonlijke preferenties van de minister. Waarom staan Eritrea en Ethiopië er bijvoorbeeld op? Er valt weinig positiefs over het beleid van beide landen te zeggen. De min of meer permanente grensschermutselingen tussen Ethiopië en Eritrea laaiden begin 1999 op tot een grootschalige grondoorlog met slachtpartijen aan beide kanten. Herfkens besloot in juni 1999 nieuwe hulp aan de oorlogvoerende landen te bevriezen, maar lopende hulpprojecten worden voortgezet. Zo staat dit jaar op de begroting voor Ethiopië en Eritrea bij elkaar zo'n 55 miljoen gulden. Hiervan is ongeveer tien miljoen bevroren. Maar daarbovenop komt 28 miljoen gulden humanitaire noodhulp om de ergste ellende op te vangen. Bij elkaar zijn het geen bedragen om van achterover te vallen voor straatarme landen, maar het blijft financiële steun aan twee belligerenten.

Volgens Herfkens voldoen Ethiopië en Eritrea nog steeds aan haar criteria voor behoorlijk bestuur. Dat moet ze toch nog eens uitleggen. Zeker nu haar ambtenoot Van Aartsen op Buitenlandse Zaken vindt dat naar deze landen een contingent Nederlandse mariniers gezonden moet worden. De geloofwaardigheid van Herfkens staat toch al onder druk nu ze gisteren pardoes heeft aangekondigd dat ze een einde wil maken aan de uitzending van Nederlandse technische deskundigen naar ontwikkelingslanden. Of zou zij van mening zijn dat mariniers de nieuwe ontwikkelingswerkers zijn.