Greenpeace gaat op patrouille in Rotterdam

. Greenpeace gaat eigen controles uitvoeren op afvallozingen in de Rotterdamse haven. Gisteren presenteerde de organisatie een speciaal schip dat daarvoor wordt ingezet.

Het schip, de Argus, gaat niet alleen op zoek naar illegale lozingen, maar ook naar `ontoelaatbare'. Ontoelaatbaar volgens Greenpeace: sommige lozingen zijn namelijk ondanks hun vervuilende effect toch toegestaan. Om de lozingen op te sporen worden water- en bodemmonsters genomen die vervolgens in het lab worden geanalyseerd. Als blijkt dat illegale lozingen hebben plaatsgevonden én het is duidelijk welk bedrijf daarvoor verantwoordelijk is, zal de milieuorganisatie het Gemeentelijk Havenbedrijf en de Milieudienst Rijnmond inschakelen.

Het Rotterdamse Havenbedrijf beschikt zelf over elf boten om illegale lozingen van bedrijven in de haven op te sporen. De medewerkers van het havenbedrijf hebben de bevoegdheid om proces-verbaal op te maken, het team van Greenpeace heeft die uiteraard niet.

Hoe denkt Greenpeace het havengebied te kunnen controleren? De organisatie beschikt slechts over één schip dat moet toezien op honderden bedrijven in een gebied dat zich uitstrekt van Rotterdam tot op de Noordzee. ,,Het schip is maar een onderdeel van het project'', vertelt Eco Matser van de afdeling Giftige Stoffen van de milieuorganisatie. ,,We willen vooral gezien worden. We hebben ook een telefoonnummer en een e-mailadres waar omwonenden lozingen kunnen melden. Bij misstanden zullen we eerst een normaal gesprek voeren met het betreffende bedrijf. Als dat niet tot resultaten leidt komen we in actie.''

Marianne van den Anker, die gisteren de introductie van de Argus begeleidde, is trots op Greenpeace. Als publiciste over milieucriminaliteit ervaart ze dat het toezicht op overtredingen nog steeds tekortschiet, ondanks dat steeds meer bedrijven beseffen dat ze hun afval niet eenvoudig ergens kunnen dumpen. De vele schikkingen bij overtredingen van milieuwetgeving verhinderen volgens haar dat duidelijk wordt wat er precies mis gaat.

Vooral bedrijven met financiële problemen zullen hun afval illegaal proberen kwijt te raken. Afvalstoffen krijgen bijvoorbeeld op papier een andere naam of worden verwerkt in andere chemicaliën. Bijvoorbeeld door PCB's te mengen met scheepsolie en zo te verstoken. Maar daar kan de Argus weinig aan doen, zegt Matser.

Ook het havenbedrijf ziet tekortkomingen in de milieuwetgeving: ,,Er zijn drie afvalverwerkingsinstallaties in dit gebied. Die zijn amper rendabel omdat het bedrijven is toegestaan afval op zee te lozen.'' Het havenbedrijf heeft geen problemen met de aanwezigheid van de Argus. ,,Zo lang ze zich aan de regels houden zijn ze welkom. Het kan geen kwaad.''