Gift en krediet Antillen

De Antillen krijgen van de Nederlandse regering alle financiële steun die dit jaar volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) noodzakelijk is. Naast dit krediet is de Antillen een extra gift van twintig miljoen gulden toegezegd voor werkgelegenheid en onderwijs.

Nederlandse bewindslieden en een Antilliaanse regeringsdelegatie onder leiding van premier Pourier hebben hierover vanmorgen een akkoord ondertekend. Ofschoon de grootte van het krediet in het akkoord nog niet wordt genoemd, zal het volgens betrokkenen om ten minste 109 miljoen gulden gaan. Dit overbruggingskrediet is even groot als het Antilliaanse begrotingstekort voor dit jaar.

Volgens de Antilliaanse gevolmachtigd minister C. de Haseth heeft het IMF tijdens een bezoek van premier Pourier vorige week erkend dat de Antillen dit bedrag in 2000 nodig hebben. Volgende week bezoekt een IMF-delegatie de Antillen voor ,,een laatste check'', aldus De Haseth. Aan het slot van het IMF-bezoek zal het definitieve bedrag worden bekendgemaakt. Minister Zalm (Financiën) heeft eerder aan de delegatie meegedeeld dat een ,,blanco cheque'' klaarligt die dan zal worden ingevuld.

Volgens betrokkenen bij de onderhandelingen is de Nederlandse regering bereid de schulden van de Antillen te herfinancieren. Daarbij moet worden voorkomen ,,dat te veel de connectie wordt gelegd met landen die volkomen aan de grond zitten''. De Antillen hebben tot en met 2002 in totaal 235 gulden aan overbruggingskredieten nodig. De staatsschuld bedraagt ruim drie miljard gulden.

De Antilliaanse delegatie is ,,zeer tevreden en opgelucht'' met het akkoord. Dit najaar wordt steun voor de komende jaren besproken.