Den Helder ontkent fraude EU-subsidie

De Helderse wethouder van Economische Zaken M. Stegers ontkent dat de gemeente Den Helder in 1997 ten onrechte 4 miljoen gulden Europese subsidie heeft ontvangen. Het geld is gebruikt voor de aanleg van een loop- en passantensteiger in de Helderse Koopvaardersbinnenhaven. Stegers reageert op de aankondiging van Europese Commissie om een onderzoek in te stellen naar mogelijke subsidiefraude. De commissie besloot tot het onderzoek na vragen van het Europees-Parlementslid E. Meijer van de Socialistische Partij. Volgens Meijer had de aanleg van de steiger uit de gemeentebegroting gefinancierd moeten worden en niet uit subsidiegelden van de Europese Unie.