Amsterdamse ondernemers willen schade vergoed zien

De gemeente Amsterdam moet een algemene compensatieregeling opstellen voor ondernemers die onevenredige schade ondervinden door de uitvoer van openbare werken. Deze aanbeveling staat in het rapport Wie zal dat betalen? dat het MKB-Amsterdam vandaag heeft gepresenteerd.

In Amsterdam wordt op dit moment veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare ruimte en worden veel projecten uitgevoerd, zoals de aanleg van de Noord-Zuidlijn en de renovatie van Amsterdam-West. Volgens MKB trekken de daarmee gepaard gaande sloop- en bouwwerkzaamheden een zware wissel op de ondernemers in de stad, die verder gaat dan het ondernemersrisico. Het is voor ondernemers vaak moeilijk om stappen te ondernemen, omdat dit volgens de MKB-voorzitter vaak uitloopt op ,,een langdurig juridisch steekspel''.

In het rapport van het MKB-Amsterdam worden als voorbeelden de herprofilering van de Overtoom genoemd en winkelcentrum Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost. De werkzaamheden aan de Overtoom zullen zeker zeven maanden langer duren dan gepland. De ondernemers in winkelcentrum Kraaiennest worden in hun bestaan bedreigd door de sloop van de hoogbouw.

Wethouder Krikke (Economische Zaken) liet vanochtend weten weinig te zien in een algemene compensatieregeling. ,,Op die manier wordt elke wegopbreking onbetaalbaar.'' Krikke wil compensatie voor ondernemers per project regelen.

Bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn is zo'n compensatieregeling ingesteld. Ondernemers krijgen 75 procent van de gederfde winst vergoed, maar deze schade-uitkering wordt grotendeels door de rijksoverheid betaald.

Op landelijk niveau wordt wel nagedacht over een algemene regeling.