Website

Neerlandicus Jan Stoop, auteur van een boekje over `Poldernederlands', heeft een website over hetzelfde onderwerp gemaakt. Het Poldernederlands of Algemeen Aanvaard Nederlands is de verzamelnaam van allerlei soorten Nederlands die men spreekt buiten de eigen kring, streek of plaats, tegen onbekenden en in min of meer officiële situaties. De site bevat onder meer een luistertoets en veel documentatie. (www.hum. uva.nl/poldernederlands/)