`VN-missie Kosovo kan mislukken'

De VN-missie in Kosovo kan mislukken als de internationale gemeenschap de centrale vraag over de toekomstige status van Kosovo blijft ontwijken.

Dat schrijft de International Crisis Group, een internationaal zeer gerespecteerde denktank, in een rapport over Kosovo.

De ICG concludeert in de studie dat de onwil van de internationale gemeenschap om zich over de staatkundige toekomst van Kosovo uit te spreken, de bron van vrijwel alle problemen van Kosovo is.

De VN-missie is gebaseerd op resolutie 1244 van de Veiligheidsraad, die stelt dat Kosovo een provincie van Servië is met een ,,substantiële autonomie''. Dat impliceert dat Belgrado in de toekomst weer de dienst zal uitmaken in Kosovo. Maar het is duidelijk dat de overgrote meerderheid van Albanezen in Kosovo onder geen enkele voorwaarde zal instemmen met een herstel van het Servische gezag, terwijl de Serviërs van hun kant onder geen enkele voorwaarde zullen instemmen met de afscheiding van Kosovo. Volgens de ICG maakt het feit dat noch de Kosovaren noch de internationale gemeenschap enig idee hebben over de toekomstige status van Kosovo, het ,,onrealistisch'' te hopen dat er vooruitgang wordt geboekt in de richting van verzoening of investeringen op lange termijn.

Een oplossing voor de kwestie is volgens de ICG niet in zicht, aangezien de internationale gemeenschap nog verdeelder lijkt over de kwestie van het statuut van Kosovo dan vijftien maanden geleden, toen de oorlog om Kosovo werd uitgevochten en resolutie 1244 de VN-missie in het leven riep. Als er geen antwoord komt op de centrale vraag, dreigt de hele VN-missie te mislukken, aldus de ICG. De internationale gemeenschap moet derhalve ,,duidelijk zeggen dat Belgrado elk moreel en wettelijk recht heeft verspeeld in een leidende rol naar Kosovo terug te keren'', zonder zich daarbij formeel vast te leggen op steun aan een toekomstige onafhankelijkheid van Kosovo.

De ICG doet in haar rapport 21 aanbevelingen. Volgens de ICG moet de VN-missie duidelijk maken dat er geen Joegoslavische en Servische militairen en politiemannen naar Kosovo zullen komen. De vredesmacht KFOR en de VN-politie moeten zich agressiever opstellen bij het verdedigen van bedreigde minderheden. KFOR moet harder optreden tegen leden van het Kosovo Beschermingskorps (het vroegere Kosovo Bevrijdingsleger) die zich schuldig maken aan illegale acties. Er moeten zelfbestuursmechanismen worden opgezet, waarbij de lokale bevolking duidelijk moet worden gemaakt dat de manier waarop ze met het zelfbestuur (en de minderheden) omgaat, bepalend is voor de vraag hoe de kwestie van de toekomstige status van Kosovo wordt geregeld. De Servische minderheid moet het recht krijgen er eigen vertegenwoordigende organen op na te houden.