Rijksrecherche verhoort Peper over declaraties

Oud-minister A. Peper (Binnenlandse Zaken) zal komende vrijdag voor het eerst door de rijksrecherche worden gehoord over zijn mogelijk strafbare declaraties als burgemeester van Rotterdam.

Dit is vanmorgen namens Pepers advocaat J. Mentink bevestigd door diens kantoorgenoot E. van Liere. Peper wordt de komende weken, uitgezonderd volgende week, in totaal vijf dagen aan de tand gevoeld over een door de rijksrecherche samengesteld dossier inzake zijn declaraties als burgemeester, aldus betrokkenen bij het strafrechtelijk onderzoek.

Dit onderzoek wordt sinds maart door acht rijksrechercheurs verricht onder leiding van de Bredase officieren van justitie A. Nieuwenhuizen en G. van der Burg. Het volgt op een vernietigend rapport van een Rotterdamse raadscommissie over Pepers declaraties. Door het rapport zag Peper, burgemeester van Rotterdam tussen 1983 en 1998, zich gedwongen dit voorjaar af te treden als minister. Hij ontkende incorrecte rekeningen te hebben ingediend en sprak van een `politiek proces'.

In het nu samengestelde dossier zijn acht zaken opgenomen, voornamelijk buitenlandse reizen met een privékarakter, die volgens het openbaar ministerie in principe in aanmerking komen voor vervolging wegens valsheid in geschrifte dan wel verduistering in dienstbetrekking. Namens Pepers advocaat Mentink wil Van Liere slechts zeggen ,,dat het onderzoek nog gaande is''. Het parket Breda geeft geen commentaar.

Of het daadwerkelijk tot vervolging komt, wordt eind september besloten, na de verhoren van Peper en overleg met het college van procureurs-generaal. Betrokkenen bij het onderzoek zijn onzeker of vervolging kans van slagen heeft. ,,Er zitten veel twijfelachtige rekeningen tussen, je vraagt je af hoe dit jaren kon doorgaan maar het vaststellen van strafbare feiten is een andere zaak'', aldus een van de onderzoekers.

[Vervolg declaraties: pagina 2]

Agenda's N. Kroes in beslag genomen

[Vervolg van pagina 1]

In het kader van het onderzoek heeft de rijksrecherche bij universiteit Nijenrode de agenda's van Pepers echtgenote Neelie Kroes in beslag genomen. Kroes is geen verdachte maar vergezelde Peper veelvuldig op buitenlandse reizen. Ook is een groot aantal oud-medewerkers en -collegabestuurders van Peper gehoord. Sommigen van hen, onder wie gemeentesecretaris N. van Eck, met wie Peper jarenlang werkte, hebben voor de oud-burgemeester ongunstige verklaringen afgelegd.

De rijksrecherche heeft overigens vastgesteld dat het rapport van de raadscommissie, dat in belangrijke mate leunde op onderzoek door forensische accountants van KPMG, soms grote lacunes vertoont. Van veel buitenlandse reizen is alsnog de functionaliteit vastgesteld, waar KPMG die in twijfel trok.

KPMG constateerde dat 27 buitenlandse reizen niet functioneel waren dan wel een geheel of gedeeltelijk privékarakter moesten hebben gehad. Uit het onderzoek van de rijksrecherche komen maximaal acht reizen naar voren die een zodanig privékarakter hadden dat ze voor vervolging in aanmerking komen. Veel wethouders en ambtenaren die met Peper meereisden, hebben voor de oud-burgemeester ontlastende verklaringen afgelegd. Nochtans stelden de onderzoekers over de resterende acht reizen vast, dat ze voldoende belastende elementen bevatten voor vervolging, mochten de feiten na de verhoren van Peper overeind blijven. Burgemeester Opstelten van Rotterdam heeft Peper overigens nog altijd niet uitgenodigd voor een gesprek over een mogelijke terugbetaling van onterechte declaraties. De Rotterdamse raad deed in maart, kort na Pepers aftreden, ,,een dringend beroep'' op Peper en collega-bestuurders om ten onrechte gedeclareerd geld te restitueren. Opstelten nam het vervolgens op zich dit bij onder meer zijn voorganger af te dwingen. Met veel bestuurders is sindsdien een gesprek gevoerd om ze tot terugbetaling te verleiden, aldus een gemeentelijk woordvoerder, maar Peper is ruim vijf maanden na dato nog niet uitgenodigd. ,,Zorgvuldigheid is belangrijker dan haast'', zegt hij.

De zaak is vorige week achter gesloten deuren aan de orde gesteld door VVD-fractievoorzitter J. van Duin in een commissie waarin alle fractievoorzitters van de raad zitten. Van Duin toonde zich daarin, ,,verbaasd'' dat Peper nog steeds niet is geïnviteerd. Opstelten heeft daarop, aldus de VVD'er, ,,een niet erg informatieve uitleg'' gegeven, waarin hij zei te willen wachten op de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek. ,,Ik blijf hierover aarzelingen houden, maar heb het er net als mijn collega's bij gelaten'', aldus Van Duin. M. Kneepkens van de Rotterdamse Stadspartij zegt de afwachtende houding van burgemeester en raad niet langer te dulden. ,,Ik eis een terminale datum voor een uitnodiging aan Peper.''

    • Tom-Jan Meeus