Reve weg bij Uitgever Veen

De 76-jarige schrijver Gerard Reve verlaat met ruzie na twintig jaar Uitgeverij Veen. De schrijver en zijn partner Joop Schafthuizen hebben daarom alle lopende contracten verbroken. Alleen de uitgave van deel vijf en zes van zijn Verzameld Werk gaat nog door, omdat de schrijver `de fans niet wil duperen'. Op De avonden na verschenen alle boeken van Reve bij Veen. Reve weet nog niet naar welke uitgever hij nu gaat.

Achtergrond van de ruzie is het vertrek van uitgever Dick Gubbels bij Veen begin juli. Schafthuizen: ,,Dat hoorden wij pas toen hij al weg was.'' De nieuwe directrice M. Bertram moet bovendien nog steeds worden voorgesteld aan Reve en Schafthuizen. ,,Wij hebben haar nog nooit gezien.'' Volgens Schafthuizen konden hij en Reve het veel minder goed vinden met Gubbels opvolgster, Marianne van Wijnen: ,,Die had er lol in om alles anders te doen.'' Van Wijnen en Reve en Schafthuizen kregen ruzie over de jubileum-uitgave van de novelle De ondergang van de familie Boslowitsj. De speciale uitgave van de novelle die vijftig jaar geleden als zelfstandig werk uitkwam, zou in november verschijnen. Schafthuizen, die het omslagontwerp voor zijn rekening nam, noemt de opmaak van het boek ,,schandalig''. Volgens Schafthuizen wilde Van Wijnen ,,zoveel mogelijk geld verdienen, en daar moest de kwaliteit bij inboeten. Ze maakte er een puinhoop van.''

De komst van de laatste twee edities bij Veen van het Verzameld Werk, deel vijf en zes, lopen volgens Schafthuizen geen gevaar. ,,Die komen wel uit. Ik zou het zonde vinden voor de mensen die de eerste vier delen al hebben gekocht.'' Maar het Verzameld Werk van de brieven van Reve komt niet meer uit, in ieder geval niet bij Veen. Schafhuizen noemt het vertrek `een klap': ,,Maar, om met meneer Reve te spreken, moedig voorwaarts!''

Veen onthoudt zich van ieder commentaar.