Protesten tegen godlastering

De Bond tegen het Vloeken heeft protest aangetekend tegen de godslasterlijk geachte inhoud van de website www.dogma.nl, die de aandacht wil vestigen op de film Dogma.