Onderzoekers van VN niet langer welkom in Australië

Australië laat zich niet langer de les lezen door inspecteurs voor de rechten van de mens van de Verenigde Naties. VN-teams moeten heel goede redenen hebben om onderzoek te doen naar mogelijke schending van de rechten van de mens, willen ze voortaan nog toestemming krijgen Australië te bezoeken, zo heeft minister van Buitenlandse Zaken Alexander Downer gisteren aangekondigd.

Het besluit van de regering om de betrekkingen te bevriezen met VN-commissies die toezicht houden op naleving van de rechten van de mens en bestrijding van discriminatie vloeit voort uit de behandeling die Australië afgelopen maart ten deel viel op een hoorzitting van de VN in Genève. Australië kreeg toen van internationale deskundigen harde kritiek te verduren over met name het beleid ten aanzien van de Aboriginals, de inheemse bevolkingsgroep. Zo werd het strafsysteem in de deelstaten Northern Territory en West-Australië als racistisch gehekeld omdat vooral Aboriginal-jongeren er de dupe van zijn.

Al direct na de zitting in Genève kondigde de regering van de conservatieve premier John Howard aan zich te bezinnen op toekomstige samenwerking met commissies van de VN omdat ze zich geschoffeerd voelde door de `uiterst eenzijdige', `provocatieve' en `ongerechtvaardigde' aanpak. Minister van Immigratie en Multiculturele Zaken Philip Ruddock zei dat de VN-deskundigen zich klakkeloos hadden gebaseerd op rapportages van niet-gouvermentele organisaties en dat ze geen enkele poging hadden gedaan zich te verdiepen in het beleid van de regering.

Australië is niet de enige Westerse democratie die op de vingers wordt getikt door deskundigen van de VN. Zo beschuldigde een VN-commissie de Britse politie vorige week nog van ,,institutioneel racisme''. Vaak wordt de kritiek van de gespecialiseerde VN-commissies die toezicht houden op de naleving van internationale verdragen met een schouderophalen afgedaan. Dat Australië nu diplomatieke actie onderneemt, en publiekelijk aandringt op hervorming van het VN-verdragssysteem, is uitzonderlijk. Het toont aan dat de regering in Camberra zich niet door anderen de wet wil laten voorschrijven als het gaat om de behandeling van de Aboriginal-bevolking – een uiterst gevoelig onderwerp in de Australische samenleving dat, zeker nu de Olypische Spelen in Sydney in aantocht zijn, ook volop internationale belangstelling krijgt.

Minister Downer zei gisteren dat Australië pas weer wil samenwerken met de VN-commissies als hun taakopvatting wordt aangepast. Om de Australische boosheid te onderstrepen zal Canberra voorlopig ook een internationale conventie tegen discriminatie van vrouwen niet ondertekenen.