MKB en LTO weg uit overleg over vijfde nota Pronk

Werkgeversorganisaties MKB Nederland en LTO Nederland hebben vanmorgen besloten niet meer deel te nemen aan de discussie over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Eerder dit jaar zegde VNO-NCW het overleg met minister Pronk (Ruimtelijke Ordening) op uit onvrede over het rommelige karakter van de bijeenkomsten.

Vertegenwoordigers van LTO en MKB hebben vanmorgen hun vertrek bevestigd. De twee werkgeversorganisaties hebben vanmorgen ,,voor het laatst'' met Pronk om de tafel gezeten. Aan het eind van het gesprek hebben zij de minister te kennen gegeven verder geen behoefte te hebben aan nader overleg. LTO en MKB zullen het kabinet in een brief op de hoogte brengen van hun besluit.

Pronk heeft anderhalf jaar geleden `de groene polder' opgericht om zo veel mogelijk maatschappelijke organisaties mee te laten praten over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. In deze nota, die naar verwachting in november uit zal komen, geeft Pronk aan hoe in Nederland de komende decennia de ruimte verdeeld zal worden.

Volgens de werkgevers is deze manier van meedebatteren echter ,,absoluut niet constructief''. Zij hebben Pronk dit al meerdere malen laten weten, maar deze heeft tot nu toe geweigerd iets aan de inspraakrondes te veranderen.

Een ingewijde meldt dat het overleg over de Vijfde Nota ,,het karakter had van een Poolse landdag''. Teveel partijen praatten mee over te vage onderwerpen.

Door nu massaal het overleg de rug toe te keren hopen de werkgevers Pronk alsnog op andere gedachten te brengen. ,,Er moet in kleinschaliger verband over concrete onderwerpen gesproken worden. Pronk dient de juiste stukken daarvoor aan te leveren, dat is tot nu toe nog niet gebeurd'', aldus de ingewijde.

Begin deze week zegde LTO Nederland op een ander terrein binnen `de groene polder' de Stichting Natuur & Milieu (SNM) de wacht aan. In de hoog oplopende discussie over de bestrijdingsmiddelen stelt SNM zich volgens LTO niet constructief op. LTO zoekt in het vervolg ,,meer kredietwaardige partners'' om mee te overleggen over zaken als milieu en voedselveiligheid, aldus voorzitter Doornbos.