`Makelaars veel te duur, weinig concurrentie'

De tarieven die makelaars hanteren bij de koop en verkoop van huizen zijn door een gebrek aan concurrentie onnodig hoog. Dit stellen de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis in een rapport dat zij gisteren hebben gepresenteerd.

Vooral makelaars van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), met 3.200 leden veruit de grootste in de branche, rekenen volgens het rapport hoge prijzen voor hun bemiddeling. NVM-woordvoerder J. Goeijenbier wijst die kritiek van de hand. Volgens hem concurreren de NVM-makelaars wel degelijk onderling en bovendien leveren ze goed werk. ,,Kwaliteit kent zijn prijs.''

Bij de verkoop van een huis van 500.000 gulden, zo stelt het rapport, beurt de NVM-makelaar inclusief BTW al gauw 1.300 gulden meer dan een makelaar van de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO, 550 leden). De koop van een huis kan bij de NVM 2.100 gulden meer kosten dan via VBO-makelaars.

Volgens de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis is er ondanks pogingen van het kabinet om de sector voor meer mededinging open te stellen nog altijd te weinig concurrentie. De makelaarstarieven zijn hoog gebleven, al zijn intussen zowel de huizenprijzen als het aantal transacties sterk gestegen. De NVM-leden zagen hun inkomsten uit courtage de afgelopen vier jaar stijgen van 352 miljoen gulden tot 739 miljoen.

Met name de situatie in de regio Amsterdam baart de onderzoekers zorgen. Op de nog altijd krappe woningmarkt daar heeft de consument nauwelijks een andere keuze dan NVM-makelaars. Van de 47 onderzochte makelaars daar bleken er ook 45 tot de NVM te horen.

De beide consumentenorganisaties zijn verontwaardigd dat de NVM-makelaars nieuwe huizen op de markt eerst een of meer dagen in eigen kring laten circuleren alvorens ook andere makelaars daarover in te lichten. Vaak zijn de aantrekkelijkste woningen al binnen 24 uur weer verkocht. Daarom zouden nieuwe woningen ogenblikkelijk via het Internet bekend moeten worden gemaakt. Volgens Goeijenbier van de NVM gebeurt dat overigens al, maar ,, het kost wel eens enige tijd alvorens er een geschikte foto van zo'n huis beschikbaar is.'' De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis verdenken de NVM-makelaars, zeker die in Amsterdam, ervan illegale prijsafspraken te maken.