Irritatie over verplichte vijfdaagse lesweek

Schoolleiders en onderwijsorganisaties zien weinig in de plannen van staatssecretaris Adelmund om een vijfdaagse lesweek in de wet vast te leggen.

De nieuwste uitlatingen van staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) over flexibeler schooltijden op de basisscholen wekken bij schoolleiders en onderwijsorganisaties vooral irritatie. Adelmund wil géén permanente vierdaagse schoolweek. Leerlingen moeten vijf dagen in de week minimaal drie uur per dag les krijgen. Wel kunnen ze de lesdagen flexibeler indelen door de hogere klassen iets minder uren per jaar les te geven dan verplicht. Die uren moeten de lagere klassen er dan wel bij krijgen. ,,Het zou aardig zijn als ze eens met mensen op scholen praat'', zegt directeur Ad Vis van de Algemene Basisschool in Middelburg.

De meeste ergernis wekt het verbod op de permanente vierdaagse schoolweek dat Adelmund in een wet wil vastleggen. ,,Een groot aantal scholen heeft nu een prima regeling met één keer in de paar weken een dag vrij, die moeten dat weer gaan veranderen'', zegt Rob de Koning, hoofdbestuurder primair onderwijs van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Niet dat de AOb zelf vóór een vierdaagse schoolweek is. ,,Wij zijn tegen. Maar de goede regelingen die veel scholen nu hebben gemaakt moeten in stand kunnen blijven. Als scholen elke dag minimaal drie uur moeten lesgeven moeten de kleintjes weer iedere dag naar school. Dat is niet goed voor ze.''

De Besturenraad, die 1.200 schoolbesturen in het christelijk onderwijs vertegenwoordigt, vindt dat een permanente vierdaagse schoolweek wel zou moeten kunnen en is dáárom teleurgesteld. ,,Als de school overlegt met de medezeggenschapsraad, en iedereen vindt het goed, de inspectie controleert de kwaliteit en is tevreden, dan is het toch prima?'', aldus een woordvoerder. De Besturenraad meent dat Adelmund de autonomie van de scholen niet serieus neemt door weer van bovenaf een beperking op te leggen.

Voorzitter G. Jellesma van de Belangenvereniging Ouders in Kinderopvang (BOINK) zou juist liever hebben dat Adelmund de scholen meer beperkingen oplegt, of in elk geval dwingt tot meer overleg met de ouders. ,,Scholen realiseren zich nog veel te weinig dat een substantieel deel van de ouders werkt. Dat probleem wordt hiermee structureler.''

De mogelijkheid van een wekelijkse extra vrije middag voor groep 5 tot en met 8, zoals die nu al bestaat voor groep 1 tot en met 4, wekt geen enthousiasme. ,,Dat lost niets op want dan heb je nog steeds evenveel personeel nodig'', zegt directeur H. Seugling van basisschool De Meander in Spijkenisse. ,,Alleen met een vierdaagse week kan je met minder leraren toe.''

Bovendien kunnen die uren in de hoogste klassen node worden gemist. ,,Als je er zomaar wat uren afhaalt, haal je de eindtermen niet'', zegt interim-directeur Peter Jelly van twee basisscholen in Rotterdam. ,,Wij hebben al onze tijd nodig om die leerlingen zoveel mogelijk te zien'', zegt Erna Lagerwaardt, adjunct-directeur van de Anne Frankschool in Utrecht met 70 à 80 procent allochtone leerlingen. Alleen de AOb ziet een voordeel. ,,Het is goed voor ouders die een kind in de onderbouw en een kind in de bovenbouw hebben zitten want dan worden de schooltijden voor beide kinderen gelijk.''

Geneigd om op basis van Adelmunds uitspraken hun lesrooster voor dit jaar nog aan te passen, zijn de scholen niet. ,,Dan denk ik eerder aan een continurooster'', zegt Lagerwaardt (Anne Frankschool). ,,Les vanaf half negen met kort overblijven voor alle leerlingen. Dan ben je om twee uur, half drie klaar.'' Peter Jelly: ,,Schaf de ADV af en betaal die uren uit. Dan los je het organisatorische probleem grotendeels op. Maar het beroep moet ook aantrekkelijk blijven.''