Geld kerk voor dwangarbeid

De katholieke kerk in Duitsland heeft tien miljoen mark beschikbaar gesteld als compensatie voor dwangarbeiders tijdens de Tweede Wereldoorlog. De kerk erkende onlangs in de oorlog zo'n 1.500 dwangarbeiders in dienst te hebben gehad. Er is kritiek op het besluit omdat de kerk heeft besloten het geld zelf aan de slachtoffers te betalen en niet via een compensatiefonds dat onder druk van Amerikaanse en joodse organisaties door de Duitse overheid en het bedrijfleven is ingesteld. Maar de kerk zegt niet met dit fonds mee te willen werken omdat dwangarbeiders die voor de kerk moesten werken vermoedelijk buiten de criteria van het fonds vallen. Eerder droegen de protestantse kerken wel tien miljoen bij aan het fonds.