Geen bezwaren kokkelvangst

De Raad van State heeft de bezwaren tegen de vangst van kokkelschelpen in de Waddenzee afgewezen. De bezwaren waren ingediend door de Vogelbescherming en Waddenvereniging. Zij menen dat er te weinig kokkels overblijven voor scholeksters en eidereenden in de Waddenzee. Uit onderzoek bleek echter dat er vijfmaal zoveel kokkels liggen als de vogels kunnen eten. De Producentenorganisatie Kokkelvisserij meldt dat vanaf vandaag vijftien kokkelschepen zullen uitvaren. Ze vissen twaalf weken lang in bepaalde aangewezen delen van de Waddenzee.