Enquête: verkeerd voorschrijven kost leven

Verkeerd voorschrijven van medicijnen in algemene psychiatrische ziekenhuizen heeft ten minste één keer geleid tot een dodelijk slachtoffer. Dat blijkt uit een enquête van Bureau Lagendijk in opdracht van het blad Medisch Vandaag.

Aan de enquête van Medisch Vandaag deden 51 psychiaters en 33 apothekers mee. Een kwart van de ondervraagde psychiaters meldde dat er ongelukken waren gebeurd door slordigheden bij het voorschrijven van geneesmiddelen. In ten minste één geval zou de patiënt zijn overleden.

Een kwart van de patiënten met verkeerde medicijnen werd volgens de enquête zo ziek dat ziekenhuisopname nodig was of moest worden verlengd. De helft werd ziek zonder dat opname nodig was.

Begin deze maand meldde de Inspectie voor de Gezondheidszorg ook al dat de medicijnverstrekking in veel psychiatrische ziekenhuizen onzorgvuldig is. De inspectie noemde de situatie verontrustend.

Slechts één op de vijf psychiaters zegt in de enquête elke medicatie geheel te baseren op het zogenoemde formularium, een lijst van aandoeningen met bijbehorende medicatie.

69 procent van de apothekers, die een controlerende taak hebben, zegt de psychiater dagelijks tot wekelijks te benaderen met vragen. 67 procent van de psychiaters vindt dat apothekers verplicht zijn een door hen voorgeschreven middel zonder meer te leveren.