Druk op bank om renteverhoging neemt toe

Het leek zo mooi. Een variabele rentetender die korte metten zou maken met het overbiedingsgedrag van banken op de basisherfinancieringstransacties. De Europese Centrale Bank wist met de overstap naar deze tendersystematiek inderdaad het zogeheten majoreren aan banden te leggen, maar moest in ruil daarvoor controle over de refi-rente inleveren.

Sinds de overgang op de variabele rentetender is het marginale tarief (de laagste rente waartegen de ECB krediet toewijst) gestaag gestegen. Gevoed door het vermoeden dat de ECB morgen de minimale inschrijvingsrente zal verhogen, liep het marginale tarief deze week zelfs op naar 4,68 procent. Het gemiddelde tarief noteerde 4,71 procent en ligt daarmee maar liefst 46 basispunten boven de huidige minimale inschrijvingsrente van 4,25 procent.

De druk op de ECB om morgen een rentestap te zetten die afrekent met de rentespeculatie neemt hiermee toe. Een ruime toewijzing die het marginale tarief drukt is nauwelijks een optie om de opwaartse trend van de refi-rente te stoppen. De ECB riskeert dan dat de koers van de euro ten opzichte van de dollar verder onder druk komt te staan, met alle nadelige inflatoire consequenties van dien.

Het rentetumult bracht de weekstaat overigens nauwelijks in beroering. Op de 23ste eindigde zoals gebruikelijk de reserveperiode. Dit ging in het midden van de verslagweek gepaard met een forse stalling op de depositofaciliteit. De banken hadden de afgelopen maand gemiddeld meer op de reserverekening aangehouden dan verplicht was. Aangezien zij over deze overreserves geen rente ontvangen, stortten zij de laatste dag van de periode 5,7 miljard euro op de depositofaciliteit waarover de ECB 3,25 procent rente vergoedt. Deze mutatie is overigens niet terug te vinden in de weekstaat.

Verder stroomde in de verslagweek voor 4,1 miljard euro aan bankbiljetten bij de centrale bank binnen wegens het einde van de vakantieperiode. Daarnaast verruimde de geldmarkt doordat een basisherfinancieringstransactie vervangen werd door een 2 miljard grotere faciliteit.

Deze verruimende mutaties waren niet voldoende om de verkrapping die voortvloeide uit de toename van de post schatkistsaldi met 14,7 miljard euro te compenseren. Uiteindelijk verkrapte de geldmarkt met 9,5 miljard euro. Dit is terug te vinden in de post reserverekening die aan het einde van de week 106,5 miljard euro noteerde.

Bron: ING Economisch Bureau