Bewijs via camera's is rechtmatig

Bewijsmateriaal dat is vergaard door middel van cameratoezicht in een woonwijk is rechtmatig. Dit heeft de Rotterdamse rechtbank gisteren geoordeeld in een zaak tegen een drugsdealer.

In juni werd deze man op grond van camerabeelden aangehouden in het Rotterdamse Saftlevenkwartier. Deze Rotterdamse buurt, die lange tijd werd geplaagd door gewelddadigheden en door het optreden van dealers, wordt sinds deze zomer 24 uur per etmaal geobserveerd door middel van negen camera's.

De opnames worden live bekeken. Inzet van de rechtszaak was de vraag of dit als stelselmatige observatie moet worden beschouwd. Die is aan strikte regels gebonden.

De raadsman van de drugsdealer, A. Seebregts, had betoogd dat dit het geval is en daarom had hij vrijspraak gevraagd wegens onrechtmatig verkregen bewijs.

De rechtbank is evenwel van oordeel dat cameratoezicht is bedoeld ter observatie van een gebied en niet van specifieke personen. Volgens de rechtbank is er geen sprake van systematische observatie, omdat het daarbij in de wet om personen gaat.

Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens mogen mensen zonder zwaarwegende redenen niet stelselmatig worden geobserveerd. Volgens de rechtbank maakt cameratoezicht daarop wel enige inbreuk, maar is deze ,,nodig in een democratische samenleving'' om de openbare veiligheid te handhaven en strafbare feiten te voorkomen in een wijk als het Saftlevenkwartier. De rechtbank beschouwt de camera's als ,,noodzakelijke aanvulling'' op de surveillance door de politie.

De dealer is veroordeeld tot vier maanden celstraf, twee maanden minder dan was geëist. Het openbaar ministerie is tevreden met de uitspraak. Advocaat Seebregts zei vanmorgen dat de rechtbank deels aan zijn betoog voorbij is gegaan. ,,Er is niets gedaan met mijn klacht dat de camerabeelden worden bekeken door mensen zonder opsporingsbevoegdheid. Ook heeft de rechtbank geoordeeld dat geen sprake was van stelselmatige observatie, omdat tevoren geen verdenking tegen mijn cliënt bestond. Terwijl ik heb betoogd dat de cameraobservatie juist daarom onrechtmatig was.''

Seebregts overlegt nog met zijn cliënt over hoger beroep, maar verwacht niet dat het zover komt. ,,Zijn straf is nu relatief laag en kan dan ook hoger uitvallen.''

De uitspraak is van belang omdat steeds meer gemeenten tot cameratoezicht op straat overgaan. Bij de Registratiekamer hebben 18 gemeenten dit tot op heden gemeld.