Vacaturestijging in kleinbedrijf

Het aantal vactures in het midden- en kleinbedrijf blijft stijgen. Uit de jongste jaarcijfers van brancheorganisatie MKB-Nederland blijkt dat per 1 juli van dit jaar 185.000 arbeidsplaatsen openstonden, 24 procent meer dan een jaar eerder.

Dit heeft voorzitter H. de Boer van MKB-Nederland vanmorgen bekendgemaakt. De werkgeversorganisatie heeft onderzoeksbureau NIPO gevraagd het vacaturebestand in het midden- en kleinbedrijf (ondernemingen tot 250 werknemers) in kaart te brengen. De meeste vacatures zijn te vinden in de horeca (12 procent), de non-food detailhandel (14 procent) en de zakelijke dienstverlening (31 procent).

De Boer noemde de situatie zorgelijk. Vooral veel kleine ondernemers komen in de problemen door het tekort aan personeel.

Het aantal moeilijk vervulbare vacatures (vacatures die langer dan drie maanden openstaan) dat het NIPO in zijn onderzoek registreerde is met 45 procent toegenomen tot 110.000.

Ruim driekwart van de bedrijven in het midden- en kleinbedrijf zegt te kampen met vacatures waarvoor het nauwelijks kandidaten kan aantrekken.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde een week geleden dat het totale aantal vacatures in het tweede kwartaal van dit jaar voor het eerst boven de 200.000 uit was gekomen. De particuliere sector heeft 201.000 openstaande vacatures, de overheid 15.000. Nooit eerder waren er zoveel arbeidsplaatsen in Nederland vacant.

Het grote aantal vacatures in het midden- en kleinbedrijf heeft een aantal oorzaken. Zo zijn op de arbeidsmarkt relatief weinig geschikte kandidaten te vinden voor laaggeschoolde functies en banen in de zakelijke dienstverlening. Ook schort het volgens MKB-Nederland nog al eens aan motivatie en opleiding van de potentiële werknemers. Daarnaast stellen sommige werkzoekenden te hoge eisen, en dat valt soms verkeerd bij de werkgevers.

Traditionele wervingsmethoden blijken onvoldoende soelaas te bieden. Hoewel het aantal bedrijven dat actief personeel heeft gezocht via advertenties, familie en vrienden of uitzend- en arbeidsbureau's is toegenomen, bleef het aantal vacatures stijgen.

MKB-Nederland stelt dat ondernemers om het personeelstekort het hoofd te bieden hun werknemers productiever maken, onder meer door hen langer te laten werken. Ook vindt de organisatie dat meer moet worden gedaan om groepen als probleemjongeren, vrouwen en allochtonen aan het werk te krijgen.

Eerder dit jaar sloot MKB-Nederland een convenant met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om meer allochtonen aan werk te helpen. De doelstelling, 20.000 allochtonen aan een baan helpen in één jaar tijd, lijkt te hoog gegrepen. Vorige week werd bekend dat na vier maanden slechts 190 allochtonen aan het project hebben deelgenomen.