Steun van Denen voor euro groeit

De kans dat de Denen bij het referendum van 28 september in meerderheid zullen instemmen met deelname aan de Europese muntunie en met invoering van de euro neemt volgens opiniepeilingen toe. Uit de gisteren gepubliceerde peiling van het zakenblad Börsen blijkt dat 42,2 procent van de Denen nu voor het vervangen van de kroon door de euro is, terwijl 39,2 procent zich blijft verzetten. Ruim 18 procent heeft nog geen mening. Vergeleken met de vorige opiniepeiling van afgelopen juni is het aantal voorstanders van de euro met 4,6 procent toegenomen terwijl het percentage tegenstanders met 2,4 procent daalde.

Het Deense radiostation DR publiceerde zondag een eigen peiling waaruit bleek dat 45 procent van de Denen bereid is de kroon in te ruilen voor de euro. Uit deze peiling bleek dat 36 procent van de Denen tegen blijft, terwijl 19 procent geen mening gaf.

Gisteren waarschuwde het Deense ministerie van Economische Zaken dat de regering een strenger financieel beleid zal moeten voeren als de kiezers de euro volgende maand bij referendum afwijzen. In zijn kwartaalbericht meldde het ministerie dat bij aanvaarding van de euro het huidige financiële beleid kan worden voortgezet. Maar het waarschuwde dat de Deense kroon door een afwijzing van de euro onder druk kan raken, wat kan leiden tot een renteverhoging en kan noodzaken tot een strenger begrotingsbeleid.

Op dit moment is de Deense kroon verbonden met de euro volgens een akkoord tussen Kopenhagen en de Europese Centrale Bank. Dat voorziet in een bandbreedte van 2,25 procent waarbinnen de kroon mag fluctueren ten opzichte van de euro.

Het Deense kwartaalverslag stelde ook de groeiverwachtingen voor de Deense economie voor dit jaar en volgend jaar licht neerwaarts bij. Het Deense bruto binnenlandse product zal volgens de laatste prognoses in beide jaren met 1,8 procent groeien, terwijl het afgelopen voorjaar nog percentages van resp. 2,1 en 1,9 werden voorzien. Dit is het gevolg van het regeringsstreven de binnenlandse vraag te temperen.