Speciale klinieken voor agressieve patiënten

Minister Borst (Volksgezondheid) wil twee speciale afdelingen of klinieken oprichten voor in totaal 44 psychiatrische patiënten die te gevaarlijk of agressief zijn om een `gewone' dwangbehandeling te ondergaan. Het gaat om chronische patiënten met een complex ziektebeeld die ook met justitie in aanraking zijn geweest. Tijdens een recent debat waren Kamerleden bezorgd over de wijze waarop psychiatrische inrichtingen zich van zeer lastige patiënten ontdoen. Zij hadden de indruk dat deze patiënten soms op straat worden gezet voordat dit volgens de ontslageisen mag. Volgens de hoofdinspectie voor de geestelijke gezondheidszorg worden de regels over het algemeen wel nageleefd. Wel hebben de ziekenhuizen te maken met een toenemend aantal moeilijke patiënten, die conflicten veroorzaken met medepatiënten of ziekenhuispersoneel. Inderdaad zijn de klinieken volgens de inspectie geneigd de opnameduur van deze patiënten zo veel mogelijk te beperken. Ook de drie Klinieken voor Intensieve Behandeling die er al zijn, kunnen hen niet aan. Volgens het ministerie gaat het om patiënten ,,van wie je er vanuit kunt gaan dat ze niet meer zullen terugkeren in de maatschappij''.