Scholen krijgen vrijer lesrooster

Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) wil basisscholen meer ruimte geven hun eigen lesweek in te delen om zo het tekort aan vervangers voor zieke leraren op te vangen. Ze wil het maximum van 5,5 uur les per dag vervangen door een minimum van drie uur per dag. Wel moeten leerlingen in het basisonderwijs vijf dagen per week les krijgen.

Adelmund heeft haar voorstel over de schooltijden in het basisonderwijs vanmorgen besproken met de onderwijsorganisaties. Ze stuurt haar plan na behandeling in de ministerraad naar de Kamer.

Adelmund stelt ook voor het het aantal verplichte uren in de onderbouw (880) en de bovenbouw (1.000) los te laten. Scholen kunnen er ook voor kiezen elke klas 940 uur onderwijs te geven om de flexibiliteit te vergroten.

Scholen moeten steeds vaker leerlingen naar huis sturen of verdelen over andere klassen omdat ze geen vervangers kunnen vinden voor zieke leerkrachten. Sommige scholen overwegen een vierdaagse lesweek in te voeren. In Diemen kwamen ouders tegen dit plan in opstand en spanden een rechtszaak aan. Deze zomer vroegen ouders in Amsterdam de rechter juist toestemming om een vierdaagse lesweek in te voeren. Dat was beter dan dat de kinderen steeds onverwacht naar huis worden gestuurd, vonden ze. De rechter oordeelde dat alleen in noodgevallen een school een vierdaagse lesweek mag invoeren. Bovendien moet die noodmaatregel tijdelijk zijn. Adelmund heeft zich altijd verzet tegen een vierdaagse lesweek. Volgens haar leren kinderen 's ochtends het beste en hebben zij baat bij de stuctuur van een volledige lesweek.