Schäuble geeft donaties toe

Wolfgang Schäuble, oud-CDU-voorzitter, heeft bevestigd dat er in de jaren negentig miljoenen van de fractie naar de partijcentrale zijn overgemaakt. Van zwarte rekeningen zei hij niets te weten.

Van Wolfgang Schäuble wilde gisteren de parlementaire commissie in Berlijn, die het financiële CDU-schandaal onderzoekt, graag weten of de regeringen-Kohl (1982-1998) omkoopbaar zijn geweest. De officier van Justitie in Augsburg vermoedt dat het staalconcern Thyssen miljoenen aan smeergelden heeft betaald opdat de toenmalige regering-Kohl begin jaren negentig toestemming zou geven voor de levering van tanks aan Saoedi-Arabië. Kohl heeft dit steeds ten felste bestreden. Wel is door het onderzoek van justitie in Augsburg aan het licht gekomen dat de CDU er zwarte rekeningen op nahield met giften die niet in de jaarverslagen stonden.

Vorige week meldde de Süddeutsche Zeitung dat oud-kanselier Helmut Kohl destijds zelf de initiator is geweest van het illegale rekeningennetwerk. Kohl zou direct na zijn aantreden als bondskanselier in 1982 in het geheim zes miljoen mark van rekeningen van de CDU-fractie in de Bondsdag hebben laten halen, die naar de partijcentrale werden doorgesluisd. Met dit basiskapitaal bouwde Kohl zijn financiële rijk op. Tijdens zijn ambtsperiode zou Kohl zeker twintig miljoen mark hebben vergaard uit verschillende bronnen.

Schäuble, voormalig fractievoorzitter en voor financiën verantwoordelijk, bevestigde gisteren dat er miljoenen van de fractie naar de partij waren gevloeid. Hij kon zich niet precies meer herinneren om hoeveel geld het ging. Schäuble zei dat er in 1982 miljoenen aan reserves op rekeningen van de CDU-fractie stonden. Deze gelden waren deels afkomstig van parlementariërs van de fractie. Schäuble wist niet of deze gelden gebruikt zijn voor Kohls illegale rekeningennetwerk. Hij wist evenmin iets van zwarte rekeningen.

Over een donatie van 100.000 mark van de Beierse wapenhandelaar Karlheinz Schreiber aan de partij kwam de commissie gisteren weinig meer aan de weet. Schäuble en voormalig CDU-penningmeester Brigitte Baumeister moesten gelijktijdig voor de commissie verschijnen omdat hun versies over de gift bij eerdere verhoren tegenstrijdig waren. Onduidelijkheden over deze donatie en gebrekkig crisismanagement waren eerder dit jaar aanleiding waarom Schäuble als CDU-voorzitter terugtrad.

Zowel Schäuble als Baumeister bleef tijdens het verhoor bij hun eerdere uitspraken. Wie liegt van de twee, hoopte de commissie te achterhalen. Wel sprak Baumeister zich op verschillende punten tegen. Volgens Schäuble gaf Schreiber hem in september 1994, na een diner voor potentiële sponsors, een envelop met 100.000 mark. Schäuble zei het geld direct naar toenmalig penningmeester Baumeister te hebben doorgestuurd.

Eerder dit jaar bevestigde Baumeister de versie van Schäuble. Later trok ze haar verklaring in, die ze enkel uit ,,loyaliteit'' zou hebben afgelegd omdat ze Schäuble ,,wilde beschermen''. Volgens Baumeister had ze in oktober 1994 in de woning van de wapenhandelaar Schreiber, die ze goed kende, een dikke envelop gekregen. Deze envelop zou ze later aan Schäuble hebben gegeven. Baumeister beweerde gisteren aanvankelijk dat ze niet wist wat in de envelop zat, maar in de loop van het verhoor sprak ze over de donatie die ze van Schreiber had gekregen.

Tijdens de ondervraging begonnen de commissieleden Baumeister steeds meer het vuur na aan de schenen te leggen wegens haar verwarrende antwoorden. Waarom had ze de donatie ruim een half jaar na ontvangst niet aan de financiële adviseur Weyrauch gegeven opdat het bedrag ordelijk kon worden geboekt, vroeg SPD-afgevaardigde Peter Danckert. ,,Omdat het cash was'', reageerde Baumeister. Had ze van Schäuble aanwijzingen gekregen de gelden niet volgens de regels te boeken? ,,Nee'', zei Baumeister, maar ze had ook geen aanwijzing gekregen het geld wel volgens de regels over te maken, waarop gelach in de zaal uitbrak. Baumeister was immers penningmeester van wie verwacht werd geld ordelijk te boeken. Danckert vroeg hardop wat velen in de zaal dachten. Welke reden zou Schäuble hebben gehad over de donatie te jokken en ,,welke reden heeft u om de waarheid te zeggen'', hield Danckert haar voor. Nadat de zwartgeldaffaire aan het rollen kwam blijken Baumeister en Schreiber, die zich in Canada ophoudt, regelmatig contact te hebben gehad.

    • Michèle de Waard