Pretbox 3

Wij miskennen Roel Janssen niet het recht zijn eigen mening te vertolken, maar missen in zijn artikel deskundig commentaar en noodzakelijke nuanceringen op de behandelde onderdelen van het belastingstelsel. Op deze manier zet hij zowel de onvermogende als de vermogende lezer op het verkeerde been. Zo is het niet juist om de vermeende voordelen van het nieuwe belastingstelsel af te meten aan de belastinggevolgen met betrekking tot één enkel vermogensbestanddeel. Of het nieuwe belastingstelsel voor een vermogende gunstiger zal zijn, hangt af van zijn totale inkomens- en vermogenspositie. In de praktijk komen situaties naar voren waarin iemand per saldo meer belasting gaat betalen.

Indien deze vermogende bijvoorbeeld ook een effectenportefeuille bezit van 1.000.000 gulden, voor 500.000 gulden gefinancierd met effectenkrediet en met een gemiddeld totaal rendement van 9 procent (waarvan 1 procent contant dividend), dan bedraagt het totale nettoresultaat in het nieuwe belastingstelsel 12.420 gulden minder dan in het huidige fiscale regime. Het (onvolledige) door Janssen geschetste voordeel met het tweede huis is daarmee als sneeuw voor de zon verdwenen.

Voorts is een tweede huis meestal bestemd voor eigen gebruik. Er is dan geen sprake van hoge huurinkomsten. Voor een tweede huis gaat de belastingdruk juist omhoog van 0,7 procent (vermogensbelasting) naar 1,2 procent (vermogensrendementsheffing). In de derde plaats mogen onderhoudskosten nu worden afgetrokken en mag je afschrijven op de verhuurde woning. Beide aftrekmogelijkheden vervallen, maar de werkelijke onderhoudskosten verdwijnen niet. Overigens zal het bij de huidige huizenprijzen niet eenvoudig zijn om een woning te kopen en deze te verhuren tegen een rendement van 10 procent (50.000 gulden). Ook gaat Janssen voorbij aan het feit dat er ook perioden van leegstand en dalende huizenprijzen kunnen zijn. De vermogensrendementsheffing zorgt dan zeker niet voor een financieel nirwana.

Ten slotte nog een detail: Box 2 is er niet voor de zelfstandige ondernemers. Deze vallen in Box 1. Box 2 is er voor de aandeelhouders met een aanmerkelijk belang.

    • van Lieshout
    • Private Bankers
    • Partners N.V