Pretbox 2

Roel Janssen noemt in navolging van belastingdeskundigen het nieuwe belastingregime een `stelsel voor de rijken'. Dit is onjuist, omdat het veronderstelt dat rijken op dit moment over hun huuropbrengsten inkomstenbelasting betalen. Misschien dat er armen zijn die dat doen, rijken doen dat zeker niet. Onder het huidige belastingstelsel is niets eenvoudiger dan om belaste opbrengsten om te zetten in een onbelaste waarde-aangroei. De rijken, om in Janssens terminologie te blijven, beleggen uiteraard ook wel in onroerend goed. Maar dan toch uitsluitend in onroerend goed waar veel onderhoud aan moet gebeuren. De onderhoudskosten zijn aftrekbaar, dus het belaste inkomen wordt nihil of zelfs negatief. Daardoor betaalt de rijke geen inkomstenbelasting en ook geen vermogensbelasting. Vaak krijgt hij nog belasting terug over oude jaren, om nog te zwijgen van de Zalmsnip.

Als uitsmijter wordt de winst bij verkoop niet eens belast, hoezeer ook de fiscus daaraan heeft meebetaald. De eenvoudige conclusie is dan ook dat Vermeend eieren voor zijn geld gekozen heeft: het oude systeem werkte gewoonweg niet en kostte hem alleen maar geld. Met de invoering van zijn nieuwe belastingstelsel `heeft hij dat in de krant gezet'.

Onder het nieuwe belastingstelsel maakt het voor de rijke trouwens niet meer uit of hij zijn geld belegt in zaken die echte periodieke inkomsten opleveren of in zaken die alleen maar in waarde toenemen. In beide gevallen betaalt hij belasting over de waarde van zijn investering. Maar waarom zou een rijke speciaal in onroerend goed investeren? Het is domweg veel werk: huurovereenkomsten maken, aanmaningen versturen, gebakkelei over huurverhogingen, over onderhoud, nieuwe huurders vinden et cetera. De aantrekkingskracht van beleggen in onroerende zaken is kortom voor de rijke grotendeels verdwenen: wat is er interessant aan een onderhoudsbeurt van 30.000 gulden die je helemaal zelf moet betalen? Nee, dan is een aandeeltje Koninklijke Olie een heel wat rustiger bezit.

Janssens verwondering over de oorverdovende politieke stilte is dus zeer wel verklaarbaar: er zal waarschijnlijk meer geld de staatskas binnenvloeien en welke politieke partij heeft daar bezwaren tegen?

    • Mr. D. de Ruiter