Pretbox 1

In NRC Handelsblad van 17 augustus besteedt Roel Janssen aandacht aan een onderdeel van de in 2001 in werking tredende inkomenstenbelasting, namelijk de vermogensrendementsheffing ofwel box 3. Hij constateert dat het hier gaat om een pretbox voor vermogenden en spreekt daar zijn verbazing over uit. Die verbazing behoeft niet zo groot te zijn als men de achtergronden die hebben geleid tot acceptatie kent. Ik noem er (slechts) twee: de wetgever beoogt hiermee veel meer belasting te kunnen heffen ter zake van vermogen dan momenteel het geval is, doordat de belastingdruk lager wordt en daardoor meer mensen netjes hun vermogen zullen melden. Daarnaast wijs ik er op dat de vermogensrendementsheffing in essentie in het regeerakkoord is vastgelegd en we weten allemaal inmiddels wel dat dit akkoord heilig is.

Zijn conclusie dat de vermogensrendementsheffing voorzichtig gezegd een buitengewoon onevenwichtige heffing is – zowel in de fiscale theorie, als wat betreft de financiële effecten – is bij velen al ruimschoots bekend en leidt tot box(s)hoppen richting box 3. Aan deze onevenwichtige heffing is door ruim dertig hoogleraren fiscaal recht – onder wie ondergetekende – een open brief aan de leden van de Tweede Kamer gewijd waarin wordt opgeroepen deze heffing nog eens grondig te heroverwegen. Het resultaat: een volstrekt doodzwijgen van die brief door de leden van de Tweede Kamer. Achtergrond: het regeerakkoord is heilig. Roel Janssen heeft gelijk: het wordt de volgende jaren een (dikke) pret(box) voor vermogenden.

    • P. Kavelaars