Meer klachten over levensverzekeringen

De Ombudsman Levensverzekeringen heeft in het afgelopen jaar ruim een kwart meer klachten ontvangen dan in het jaar ervoor. Het gros van de onvrede betrof het voortijdig beëindigen van een levensverzekering. Consumenten vonden het afkopen erg duur. Dat staat in het jaarverslag van de Ombudsman Levensverzekering dat in september verschijnt. In 1999 kwamen er 984 klachten binnen, wat een stijging van 28 procent is ten opzichte van 1998, zo verklaarde secretaris W. Nel van de Ombudsman gisteren.

De Ombudsman behandelde vorig jaar 851 klachten. Daarvan zijn er 308 toegewezen, wat neerkwam op 36 procent. In het jaar ervoor bekeek de Ombudsman 705 zaken van verbolgen verzekerden. Daarvan kregen uiteindelijk 232 klagers gelijk. Dat was 33 procent.