Lastenverlichting in België

De Belgische minister Reynders (Financiën) wil een lastenverlichting van 131 miljard Belgische frank (ruim 7 miljard gulden) doorvoeren. Hij legt zijn voorstel vandaag aan het kabinet voor. Reynders wil iets meer dan de helft van het geld inzetten voor een verlaging van de belasting op arbeid. Vooral de lagere inkomens zullen daarvan profiteren. Ook het toptarief wordt teruggebracht: van 55 naar 50 procent. De rest van het uit te trekken bedrag wil Reynders gebruiken om de fiscale discriminatie voor gehuwden weg te werken. De maatregelen komen bovenop eerder aangekondigde belastingverlagingen, waarmee de lastenverlichting in totaal uitkomt op zo'n 200 miljard frank.