Hoger opgeleide tart wet economie

Een van de oudste economische wetten ter wereld luidt: hoe groter het aanbod, hoe lager de prijs. Deze wet gaat in bijna alle gevallen op, maar er is een uitzondering. Een stijging van het aantal hoog opgeleiden leidt niet tot een daling van hun loon. In tegendeel, hoe meer mensen er zijn met een hoge opleiding, hoe hoger de gemiddelde beloning.

Twee onderzoekers, Richard Nahuis (Centraal Planbureau) en Sjak Smulders (Katholieke Universiteit Brabant), hebben deze paradox aan de hand van Amerikaans cijfermateriaal onderzocht.

Zij concluderen dat sprake is van een sneeuwbaleffect: doordat in bedrijven steeds meer hoog opgeleiden werken, wordt er steeds meer kennis gegenereerd die het noodzakelijk maakt nog meer nog hoger opgeleide personeel in dienst te nemen. Een groter aanbod creëert de grotere vraag.

Nahuis zegt dat de trend die zij hebben onderzocht gedurende de hele twintigste eeuw te zien is. ,,Maar in de Angelsaksische landen is het patroon met name vanaf het begin van de jaren tachtig erg opvallend. Iets moet er in de bedrijven zijn gebeurd dat de vraagkant van hoogopgeleide arbeid heeft beïnvloed. Wij denken dat dat de opkomst van de computer is geweest.''