Geweld Molukse jongeren dreigt

Radicale Molukse jongeren dreigen met gewelddadige acties op korte termijn als niet snel wordt ingegrepen op de Molukken. De dreiging wordt serieus genomen door de eigen ordedienst van de Molukse gemeenschap in Nederland en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD).

In een op 25 augustus gedateerde verklaring van de `Vrije Molukse Jongeren' die aan een aantal instanties en media is toegezonden, eisen de jongeren ,,excuus van de Nederlandse overheid'' voor onder meer ,,het koloniale tijdperk'' en voor ,,haar houding met betrekking tot de huidige situatie op de Molukken''. Verder eisen ze dat de Nederlandse overheid ervoor zorgt dat ,,de internationale gemeenschap direct ingrijpt op de Molukken''.

Als niet aan de eisen wordt voldaan vóór de zitting van de VN-Veiligheidsraad in New York op 7 september dan gaan de Vrije Molukse Jongeren hun acties ,,gaan intensifiseren, maar ook radicaliseren en globaliseren''.

De BVD neemt volgens een woordvoerder ,,elke dreiging serieus'', maar wil geen nadere mededelingen doen. In zijn meest recente jaarraport schrijft de BVD dat de `Vrije Zuidmolukse Jongeren' de gewelddadige acties claimden in augustus vorig jaar waarbij molotov-cocktails werden gegooid naar het gemeentehuis van Moordrecht en het kantongerecht in Apeldoorn. Die acties waren ,,een afspiegeling'' van ,,de gemoedsgesteldheid van met name een deel van de jonge Molukkers'', aldus de BVD.

De Vrije Molukse Jongeren vormen een los verband zonder formele organisatiestructuur van voornamelijk jongeren. Een woordvoerder van de organisatie, een Molukse ambtenaar van de tweede generatie die spreekt op voorwaarde van anonimiteit, maar wiens gegevens bij deze krant bekend zijn, zegt dat de acties ,,zó gericht en zó gewelddadig'' zullen zijn dat de Nederlandse regering ,,wel moet luisteren''. De ambtenaar zegt deel uit te maken van een harde kern van zo'n tachtig mensen die acties voorbereidt. Elk van de tachtig heeft weer een eigen aanhang, aldus deze woordvoerder. In totaal ,,zeker duizend man''. Dat het bij de Vrije Molukse Jongeren om een grote groep gaat, bevestigt een woordvoerder van de zogenoemde Molukse ordedienst van de regering in ballingschap. Deze zegsman wil eveneens anoniem blijven, omdat hij vreest anders zijn positie als vertrouwenspersoon voor de jongeren te verspelen. ,,Je moet de jongeren niet onderschatten'', zegt hij. ,,De emoties spelen nu een grote rol in onze gemeenschap. Ik denk dat ze ertoe in staat zijn hun dreigementen uit te voeren. Morgen voeren we gesprekken met jongeren in het land om te proberen ze van het geweld af te houden.''

    • Mariël Croon