Gassector past voor `verkrachting' met nieuwe regels

De Gasunie, de grootste distributeur van aardgas in Nederland, en de Nederlandse energiebedrijven weigeren te voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de energie-toezichthouder. De vorige week gepubliceerde regels van de Dienst Uitvoering en Toezicht energie (DTe) zijn strijdig met de nieuwe gaswet.

De Gasunie en EnergieNed, waarin de Nederlandse gas- en elektriciteitsbedrijven zijn verenigd, hebben dit vanmorgen aangekondigd. ,,Om aan deze ondoordachte richtlijnen te voldoen moet ik eerst het systeem verkrachten en daar pas ik voor'', zei Gasunie-directeur G. Verberg in een toelichting. De voorschriften van de DTe leiden volgens de energiesector onder meer tot ,,speculatieve handel in schaarse transportcapaciteit'' en bedreigen de ,,leveringszekerheid van beschermde afnemers''.

De DTe heeft vrijdag richtlijnen uitgevaardigd die ervoor moeten zorgen dat de onlangs aangenomen gaswet leidt tot meer dynamiek op de markt, meer doelmatigheid en uiteindelijk ook tot lagere gasprijzen voor de afnemers. Afgezien van de verplichting voor de energiebedrijven en de Gasunie om voor 1 oktober hun transporttarieven te publiceren, steunen de richtlijnen volgens de sector niet op de wet. Zo moeten volgens de gaswet de netwerkbeheerder en de distributeurs onderhandelen over het transport. ,,Met 22 dichtbedrukte pagina's aan voorschriften is echter feitelijk sprake van gereguleerde toegang'', zegt Verberg.

De energiesector is ook boos over de wens van de DTe om 20 procent van de transportcapaciteit te reserveren voor kortlopende contracten. Volgens Verberg is dit een aanslag op de beperkte ,,op maat gemaakte'' capaciteit en brengt dit de leveringszekerheid in gevaar. De DTe wil ook af van de regeling dat wie transportcapaciteit inkoopt, moet aantonen gas te bezitten. Het loslaten van deze verplichting leidt er volgens Verberg toe dat ,,iedereen met een laptop en mobiele telefoon capaciteit inkoopt en met winst doorverkoopt, zonder dat deze winst in het net wordt geïnvesteerd.''